Kooperatif Genel Kurulu Nasıl Yapılır?

Kooperatifler her yıl haziran ayı sonuna kadar olağan genel kurullarını gerçekleştirmek zorundadır. Zamanında gerçekleştirilmeyen genel kurullar nedeni ile kooperatif yönetim ve denetim kurulu hukuken sorumlu olur.

 • Gündem hazırlandı mı ?
 • Yönetim Kurulu karar defterine yazıldı imzalandı mı ?
 • Karar notere onaylattırıldı mı ?
 • Gündem -Çağrı Mektubu hazırlandı ve yönetim kurulu tarafından imzalandı mı ?
 • Ortaklara Genel Kurul Gündemi gönderildi mi ? ( Genel Kuruldan 32 Gün Önce )
 • Elden Tebligat var ise imzalatıldı mı ? ( en az 32 gün önce )
 • Denetim Kurulu raporu yazıldı mı ? ( Genel Kuruldan en az 15 gün önce )
 • Bilanço ve Gelir Gider Farkı hesabı hazırlandı mı ? ( Genel Kuruldan en az 15 gün önce )
 • Kooperatif Yönetim Kurulu raporu yazıldı mı ? (Genel Kuruldan en az 15 gün önce)
 • Askı Tutanağı Yazıldı mı ? ( Genel Kuruldan 15 gün önce )
 • Kooperatif Merkezine asıldı mı ? (Genel Kuruldan en az 15 gün önce )
 • Bilgi Formu hazırlandı mı ? ( Genel Kurul gününe kadar )
 • Tahmini Bütçe ve Çalışma raporu hazır mı ? (Genel kurul gününe kadar)
 • Bilanço ve Damga vergisinin damga vergisi yatırıldı mı ? ( Genel kurul gününe kadar)
 • Hazır un listesi hazırlandı mı ? ( Genel Kurul gününe kadar )
 • Genel Kurul tutanağı gündeme göre hazırlandı mı ? ( Genel kurul gününe kadar )
 • Genel Kurulda hükümet temsilcisine verilmek üzere dosya hazır mı ?
 • Islak imzalı- Yönetim raporu – Denetim raporu-Bilanço ve gelir gider-tahmini bütçe çalışma programı-damga vergisi-hazirun -posta listesi-genel kurul tutanağı-bilgi formu içinde olacak şekilde)
 • Resmi Defterler yazdırılıp noterde kapatıldı mı ?

Kooperatifin genel kurulunun yapılabilmesi için öncelikle ortaklara gündemi içeren çağrı mektubunun gönderilmesi gereklidir.

 • Kooperatifin genel kurul gündemi kooperatif yönetim kurulu tarafından hazırlanır.
 • Kooperatifin olağan genel kurul gündemi bulunması gereken zorunlu maddeler kooperatif ana sözleşmesinde mevcuttur.
 • Bu maddeler dışında yönetim kurulu istediği maddeleri ekleyebilir.
 • Kooperatifin genel kurulunun yapılabilmesi için en az genel kuruldan 15 gün önce bakanlıktan temsilci talep edilmelidir.
 • Yapı kooperatifleri Çevre ve Şehircilik bakanlığından temsilci talep ederken, işletme ve turizm kooperatifleri Ticaret bakanlığından talep eder.
 • Temsilci talep edilirken noter onaylı gündem, dilekçe ve temsilci ücretinin yatırılmış olması gereklidir.
 • Kooperatifin genel kurulunu yapabilmesi için yönetim kurulu raporu, denetim kurulu raporu, bilanço ve gelir gider farkı tablosu ile önümüzdeki yıla ilişkin çalışma programı ve tahmini bütçenin hazır olması gereklidir.
 • Kooperatif genel kurul çağrısı ana sözleşmede gösterildiği şekilde yapılır.
 • Hazırlanan gündem, çağrı mektubuna yazılarak ortaklara genel kuruldan en az 32 gün önce posta ile gönderilir, ana sözleşmede çağrıya ilişkin başka usuller var ise o usüllerde de çağrı yapılabilir. Örnek olarak elden tebliğ veya sms-mail vb.
 • Kendine usulünce gündem tebliğ edilmeyen ortak genel kurul iptal davası açabilir.
 • Kooperatif genel kurulu kooperatifin merkezinin olduğu ilde yapılır.
 • Ancak kooperatifin merkezinde yapılma zorunluluğu bulunmamaktadır. Konferans salonu veya benzer yerlerde de yapılabilmektedir.
 • Ortaklara gönderilen çağrı mektubunda yazılı adreste kooperatifin genel kurulunun yapılması zorunludur.
 • Kooperatif genel kurul yapmadığı takdirde yönetim ve denetim kurulu hakkında ilgili bakanlık suç duyurusunda bulunur.
 • Kooperatiflerde genel kurul çağrısı genel kuruldan en az 32 gün önce yapılır
 • Ancak eğer bütün ortaklar genel kurula asil ve vekil katılacak ise ana sözleşmenin 47.maddesine göre 32 gün kuralına uyulmak zorunda değildir.
 • Yapı kooperatifleri olağan ve olağan üstü genel kurulları en az 1/4 ortağın asaleten veya vekaleten katılması ile toplanır.
 • İlk ve müteakip toplantılarda da aynı nisap aranır.
 • İşletme kooperatiflerinde ise ilk toplantıda 1/4 nisap aransa da devam eden toplantılarda nisap aranmaz.
 • Ancak zaman zaman farklı kooperatif ana sözleşmeleri olabileceği için bu konuda kooperatifin ana sözleşmesinin mutlaka incelenmesi gereklidir.
 • Kooperatifin genel kuruluna eğer kooperatif yapı kooperatifi ise ortaklığa kabul kararı alınmış herkes katılabilir. Bir gün sınırlaması bulunmamaktadır.
 • Ancak işletme kooperatiflerinde genel kurulları katılmak için en az 3 aydır ortak olma zorunluluğu bulunmaktadır.
 • Kooperatif genel kurulunda anne baba, eş, eşin anne babası ve başka bir ortağa vekalet verilebilir
 • Kardeşe vekalet verilemez.
 • Kooperatiflerde genel kurul çağrısı yönetim kurulunu tarafından yapılır.

Kooperatiflerde Genel Kurul Gündemi Hazırlanırken Dikkat Edilecek Hususlar

2019 Yılında Kooperatifler Genel Kurulları için Gündemi Nasıl Hazırlamalı ?

2019 Yılına girmemiz ile beraber kooperatifler yavaş yavaş genel kurul hazırlıklarına başladı. Genel kurul hazırlıklarına başlanabilmesinin ilk şartı muhasebe iş ve işlemlerinin eksiksiz olarak tamamlanmış olması. Muhasebe işlemleri tamamlanmış ise artık genel kurul hazırlıklarına başlanması mümkün hale gelmiş bulunmaktadır.

 • Denetim kurulu raporunun hazırlanması
 • 2018 Yılı Bilançosunun hazırlanması
 • Yönetim Kurulu raporunun hazırlanması
 • Denetim Kurulu raporunun hazırlanması
 • 2018 Yılına ilişkin gelir gider farkı hesabının hazırlanması
 • 2018 Yılı Planlanan, Gerçekleşen raporunun hazırlanması
 • 2018 Yılı Kooperatifin Genel kurul Gündeminin hazırlanması

Gündem Nasıl Hazırlanacak ?

Kooperatifin 2018 Yılı olağan genel kurul gündemi hazırlanırken öncelikle kooperatifin ana sözleşmesinin olağan genel kurul gündemi başlıklı maddesine bakılarak, gündemde bulunması zorunlu olan maddeler gündeme eklenir.

Bu maddeler eklendikten sonra genel kuruldan yetki alınmasını şart koşan, genel kurulun devir ve terk edemeyeceği yetkiler kapsamında bulunan maddeler gündeme eklenir.

Bu maddeler de eklendikten sonra yönetim kurulunun insiyatifinde olan ancak genel kuruldan yetki alarak devam etmek istediği konular ile ilgili gündem maddeleri yazılır.

Bu maddeler yazıldıktan sonra yönetim kurulu gündemi içeren kararı yazar ve imzalar

Kooperatiflerde genel kurul süreci ile ilgili sorularınız ve danışmanlık talepleriniz için bize info@ozmconsultancy.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla

Kooperatiflerde Tasfiye kurulu ne iş yapar ?

Kooperatiflerde Genel Kurul Nerede yapılabilir ?-Nerede yapılamaz ?-EVREN ÖZMEN

Kooperatiflerde Genel Kurul Nerede yapılabilir ?-Nerede yapılamaz ?-EVREN ÖZMEN

Genel kurul toplantıları, esas sözleşmede aksine hüküm olmadıkça, şirketin merkezinin bulunduğu mülki idare birimi sınırları içinde yapılır. Kooperatif merkezinin bulunduğu yerde toplantının hangi adreste yapılacağı ana sözleşmede özel olarak belirtilmemişse, bunu belirleme yetkisi toplantı çağrısı yapanlara aittir.

Toplantının, kooperatif merkezinin bulunduğu mülki idare birimi sınırları dışındaki başka bir yerde veya yurt dışında yapılabilmesi için bunun esas sözleşmede açıkça düzenlenmesi gerekir.

Çağrı ilanında; toplantı yerinin doğru, anlaşılır ve ayrıntılı biçimde belirtilmesi gerekir.

Farklı bir ilde toplantı yapılabilir mi ?

cropped-ekran-resmi-2018-03-11-22-45-24.png

Error: Contact form not found.

Kooperatif genel kurulu nasıl yapılır ?- EVREN ÖZMEN

Ekran Resmi 2018-01-12 08.10.46

Kooperatif genel kurulu nasıl yapılır ?

Kooperatiflerde Genel Kurul Çalışmalarını üç ana başlık halinde toplayabiliriz.

1. Genel Kurul öncesi, hazırlık çalışmaları 2. Genel Kurul gunu yapılacak çalışmalar 3. Genel Kurul Sonrası yapılacak çalışmalar

Genel Kurul öncesi hazırlık Çalışmaları
Genel kuruldan önce, genel kurula hazırlık çalışmaları sırasında aşagıdaki iş ve işlemler yapılır.

Error: Contact form not found.

a-Genel kurul toplantısı için karar alınması.

Genel kurul yapılması için yönetim kurulu tarafından karar alınması gerekir. Bu kararda toplantının olağan veya olağanüstü oldugu, olağan ise hangi yıla ait olduğu, hangi tarihte, saatte ve nerede yapılacağı yazılır.

Uygulamada aranmamakla birlikte kararda genel kurul gündeminin yer alması uygundur.

Ayrıca istendiği takdirde nisap oluşmadığı takdirde toplantının ne zaman nerede tekrar yapılmak için toplanılacağı da yazılabilir. Yapı kooperatiflerinde ilk ve müteakip toplantılarda toplantı yeter sayısı hazır un cetvelinde kayıtlı ortakların 1⁄4 üdür.

b-Genel kurul gündemi ve belgeleri hazırlanması.
Genel olarak olağan genel kurullarda hazırlanması zorunlu olan belgeler şunlardır: 1. Genel kurul gündeminin hazırlanması,

KOOPERATİFLERDE Genel Kurul günü yapılacak Çalışmalar-MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

Genel Kurul günü yapılacak Çalışmalar
1-Toplantı salonunun hazırlanması
2-Vekaletlerin alınması
3-Bakanlık temsilcilerinin gelmesinin beklenmesi, usulüne uygun müracaat yapıldığı halde, temsilci toplantıya gelmez ise toplantı icrasını temin etmek üzere, mahalli idare amirine durum bildirilir. Temsilci yine gelmez ise bir saat sonunda toplantıya başlanır.
4-Çoğunluğun sağlanmasının beklenmesi: Yukarıda belirttiğimiz üzere yapı kooperatiflerinin ilk ve müteakip genel kurullarında toplantı nisap 1⁄4 tür.
5-Genel kurul tutanağının yazılması: Genel kurul toplantı tutanağının, toplantının yapıldığı yerde yazılıp imzalanması zorunlu olup tutanağın toplantı yerinde, genel kurul divanınca düzgün ve okunaklı biçimde mümkün ise bilgisayar ile yazılacaktır.
Eğer bilgisayar ile yazmak mümkün değil ise yanlış yazılan kelime, rakam ve satırlar karalanmamalı, okunacak biçimde ortasından tek çizgiyle iptal edilmeli, yanına parantez içinde (çizildi) denilerek doğrusu yazılmalıdır.
Ay adları, bir ve iki basamaklı sayılar, rakamla değil yazıyla yazılmalı; tutanakta sonradan ilaveler yapılmasına imkan verebilecek boşluklar olmamalı ve çıkıntı yapılmamalıdır. Tutanağın başlangıç kısmına, genel kurul toplantısının başlama saati ve tutanağın son kısmına da genel kurul toplantısının bitiş saati mutlaka yazdırılmalıdır.Ekran Resmi 2017-06-19 00.46.02

Error: Contact form not found.

Kooperatiflerde Genel Kurul Başvurusu Nasıl Yapılır ? EVREN ÖZMEN

Ekran Resmi 2017-06-19 00.46.02

Temsilci görevlendirilmesi için müracaat edilmesi.
Kooperatiflerin genel kurul toplantıları için Bakanlık Temsilcisi görevlendirilmesi isteminde bulunulması zorunludur. Başvuru sırasında başvuru dilekçesi ekinde
Çağrı için alınan kararın örneği (yönetim kurulu, denetim kurulu veya tasfiye memurları, üst birlik yönetim kurulu kararı ya da kesinleşme şerhli mahkeme kararı),
Çağrıyı yapanların yetkili olduklarını gösteren belge (Başvuru sahipleri, ticaret sicil memurluğundan kooperatifi temsile yetkili son yönetim kurulu üyeleri olduklarını gösterir yazı alacaklardır.
Ticaret sicil memurluklarınca verilecek bu yazıda, başvuru sahiplerinin kooperatifin temsili konusunda yetkili oldukları, yetkilerinin başlangıç tarihi, yetki süreleri dolmuşsa yetkinin bitiş tarihi vb. hususlara yer vereceklerdir. Azlık tarafından çağrı yapılmakta ise çağrı iznini veren kesinleşme şerhli mahkeme kararı),
– Toplantı gündemi,
– Vezne alındısı,
genel kurul toplantı tarihinden en az 15 gün önce il Müdürlügüne teslim edilmesi gerekmektedir.

Error: Contact form not found.

KOOPERATİF GENEL KURULUNDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR-EVREN ÖZMEN

Ekran Resmi 2017-06-19 00.41.40.png

Error: Contact form not found.

Genel Kurul öncesi hazırlık Çalışmaları
Genel kuruldan önce, genel kurula hazırlık çalışmaları sırasında aşagıdaki iş ve işlemler yapılır.
a-Genel kurul toplantısı için karar alınması.
Genel kurul yapılması için yönetim kurulu tarafından karar alınması gerekir. Bu kararda toplantının olağan veya olağanüstü oldugu, olağan ise hangi yıla ait olduğu, hangi tarihte, saatte ve nerede yapılacağı yazılır.
Uygulamada aranmamakla birlikte kararda genel kurul gündeminin yer alması uygundur.
Ayrıca istendiği takdirde nisap oluşmadığı takdirde toplantının ne zaman nerede tekrar yapılmak için toplanılacağı da yazılabilir. Yapı kooperatiflerinde ilk ve müteakip toplantılarda toplantı yeter sayısı hazır un cetvelinde kayıtlı ortakların ¼ üdür.
b-Genel kurul gündemi ve belgeleri hazırlanması.
Genel olarak olağan genel kurullarda hazırlanması zorunlu olan belgeler şunlardır:
1. Genel kurul gündeminin hazırlanması,
2. Yönetim kurulu yıllık çalışma raporunun hazırlanması,
3. Denetim kurulu raporunun hazırlanması,
4. En az genel kuruldan 15 gün önce ortaklara sunulmak üzere
Envanter, bilanço ve gelir-gider farkı hesabının hazırlanması ve kooperatif
merkezine askı tutanağı tutularak asılması
5. Çalışma programı ve tahmini bütçenin hazırlanması
6. GÜndemde yer alan diğer konularla ilgili belgelerin hazırlanması,
7. Ortaklar cetvelinin hazırlanması,
8. Kooperatif genel durum bildirim formunun hazırlanması,
9. Genel kurulun ilgili olduğu yıla ait Yevmiye Defterinin açılış ve kapanış
noter tasdik fotokopileri, (olağan genel kurullar için). Yevmiye defterinin son kaydı ve noterce yapılan kapanış tasdikinin fotokopisinin tetkikinde, Türk Ticaret Kanununun 70/son maddesine uygun olarak ilgili dönem yevmiye defterinin noter kapanış tasdikinin bulunmadığının tespiti halinde, Türk Ticaret Kanununun 67. maddesi hükmü gereğince ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmaktadır.
Yukarıda belirtilen belgeler, en az 5‟er nüsha olarak hazırlanması, ancak 8. madde de yazılı olan bilgi formundan 2 adet ve 9.maddede yer alan yevmiye defterinin açılış ve kapanış noter tasdik sayfasından 1‟er adet fotokopi hazırlanmalıdır.
3.maddede yazılı olan denetim kurulu raporu ve yevmiye defterlerinin açılış kapanış kayıtları dışındaki bütün belgelerin yönetim kurulunca imzalanması gerekmektedir.
Ayrıca Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık çalışma raporları ile denetim kurulunca hazırlanacak raporların, 11.06.2008 tarih ve 26903 sayılı Resmi Gazetede Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yayımlanan “Kooperatifler ve üst Kuruluşları Yönetim Kurulu üyelerinin Genel Kurul Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma Raporunun Usul ve Esaslarına ilişkin Tebliğ” ile “Kooperatifler ve üst Kuruluşları Denetim Kurulu üyelerinin Genel Kurul Toplantılarına Sunacakları Denetim Kurulu Raporunun Usul ve Esaslarına ilişkin tebliğ” hükümlerine uygun olarak düzenlenmesi gerekmekte olup, bu Tebliğlerdeki esaslara uygun olarak düzenlenmeyen raporlar genel kurulda görüşülemeyecek ve kabul edilemeyecektir.

Kooperatiflerde Genel Kurul sonrası Yönetim kurulunun yapması gereken iş ve işlemler nelerdir ?-MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

Kooperatiflerde Genel Kurul sonrası

1-Ana sözleşmenin ilgili maddesi gereğince 15 gün için genel kurul tutanağı tescil edilmelidir.

2-Yönetim kurulu seçimi var ise…. Continue reading

KOOPERATİFLERDE GENEL KURULLAR- EVREN ÖZMEN

KOOPERATİFLERDE GENEL KURULLAR

Kooperatiflerde Genel Kurul Çalışmalarını üç ana başlık halinde toplayabiliriz.

 1. Genel Kurul öncesi, hazırlık çalışmaları
 2. Genel Kurul gunu yapılacak çalışmalar
 3. Genel Kurul Sonrası yapılacak çalışmalar

Genel Kurul öncesi hazırlık Çalışmaları

Genel kuruldan önce, genel kurula hazırlık çalışmaları sırasında aşagıdaki iş ve işlemler yapılır.

a-Genel kurul toplantısı için karar alınması.

Genel kurul yapılması için yönetim kurulu tarafından karar alınması gerekir. Bu kararda toplantının olağan veya olağanüstü oldugu, olağan ise hangi yıla ait olduğu, hangi tarihte, saatte ve nerede yapılacağı yazılır.

Uygulamada aranmamakla birlikte kararda genel kurul gündeminin yer alması uygundur.

Ayrıca istendiği takdirde nisap oluşmadığı takdirde toplantının ne zaman nerede tekrar yapılmak için toplanılacağı da yazılabilir. Yapı kooperatiflerinde ilk ve müteakip toplantılarda toplantı yeter sayısı hazır un cetvelinde kayıtlı ortakların ¼ üdür.

b-Genel kurul gündemi ve belgeleri hazırlanması.

Genel olarak olağan genel kurullarda hazırlanması zorunlu olan belgeler şunlardır:

 1. Genel kurul gündeminin hazırlanması,
 2. Yönetim kurulu yıllık çalışma raporunun hazırlanması,
 3. Denetim kurulu raporunun hazırlanması,

4. En az genel kuruldan 15 gün önce ortaklara …

Error: Contact form not found.

ekran-resmi-2016-12-24-14-24-06

Kooperatif genel kurul bilgi formu örneği,kooperatif genel kurul bildirim formu,kooperatif üst kuruluşları genel durum bildirim formu,yapı kooperatifi bilgi formu,kooperatif genel kurul sonuç bildirimi

Kooperatifinizin Genel Kurul süreci ile ilgili destek almak isterseniz aşağıdaki mail adresi üzerinden bize ulaşabilirsiniz.-

info@ozmconsultancy.com

MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

-Yönetim kurulu kararının hazırlanması

-Genel kurul gündeminin hazırlanması

-Yönetim kurulu raporunun hazırlanması

-Denetim kurulu raporunun hazırlanması

-Bilanço ve gelir gider farkı hesabının hazırlanması

-Tahmini bütçe ve çalışma programının hazırlanması

-Kooperatif bilgi formunun hazırlanması

-Genel kurul çağrısının yapılması

-Genel kurul tutanağının hazırlanması

-Genel kurul tescilinin yapılması

-Temsil ilzam kararının hazırlanması

-Ortaklara bilgilendirme yazısının yazılması

-Diğer işlemler

sorularınız için info@ozmconsultancy.com

Kooperatiflerde genel kurullar
Kooperatiflerde genel kurullar

 

kooperatif genel kurul bilgi formu örneği

kooperatif genel kurul bildirim formu

kooperatif üst kuruluşları genel durum bildirim formu

 

 

Error: Contact form not found.

Kooperatif Genel Kurul 2018
Kooperatif Genel Kurul 2018