Kooperatif Genel Kurulu Nasıl Yapılır?

Kooperatifler her yıl haziran ayı sonuna kadar olağan genel kurullarını gerçekleştirmek zorundadır. Zamanında gerçekleştirilmeyen genel kurullar nedeni ile kooperatif yönetim ve denetim kurulu hukuken sorumlu olur.

 • Gündem hazırlandı mı ?
 • Yönetim Kurulu karar defterine yazıldı imzalandı mı ?
 • Karar notere onaylattırıldı mı ?
 • Gündem -Çağrı Mektubu hazırlandı ve yönetim kurulu tarafından imzalandı mı ?
 • Ortaklara Genel Kurul Gündemi gönderildi mi ? ( Genel Kuruldan 32 Gün Önce )
 • Elden Tebligat var ise imzalatıldı mı ? ( en az 32 gün önce )
 • Denetim Kurulu raporu yazıldı mı ? ( Genel Kuruldan en az 15 gün önce )
 • Bilanço ve Gelir Gider Farkı hesabı hazırlandı mı ? ( Genel Kuruldan en az 15 gün önce )
 • Kooperatif Yönetim Kurulu raporu yazıldı mı ? (Genel Kuruldan en az 15 gün önce)
 • Askı Tutanağı Yazıldı mı ? ( Genel Kuruldan 15 gün önce )
 • Kooperatif Merkezine asıldı mı ? (Genel Kuruldan en az 15 gün önce )
 • Bilgi Formu hazırlandı mı ? ( Genel Kurul gününe kadar )
 • Tahmini Bütçe ve Çalışma raporu hazır mı ? (Genel kurul gününe kadar)
 • Bilanço ve Damga vergisinin damga vergisi yatırıldı mı ? ( Genel kurul gününe kadar)
 • Hazır un listesi hazırlandı mı ? ( Genel Kurul gününe kadar )
 • Genel Kurul tutanağı gündeme göre hazırlandı mı ? ( Genel kurul gününe kadar )
 • Genel Kurulda hükümet temsilcisine verilmek üzere dosya hazır mı ?
 • Islak imzalı- Yönetim raporu – Denetim raporu-Bilanço ve gelir gider-tahmini bütçe çalışma programı-damga vergisi-hazirun -posta listesi-genel kurul tutanağı-bilgi formu içinde olacak şekilde)
 • Resmi Defterler yazdırılıp noterde kapatıldı mı ?

Kooperatifin genel kurulunun yapılabilmesi için öncelikle ortaklara gündemi içeren çağrı mektubunun gönderilmesi gereklidir.

 • Kooperatifin genel kurul gündemi kooperatif yönetim kurulu tarafından hazırlanır.
 • Kooperatifin olağan genel kurul gündemi bulunması gereken zorunlu maddeler kooperatif ana sözleşmesinde mevcuttur.
 • Bu maddeler dışında yönetim kurulu istediği maddeleri ekleyebilir.
 • Kooperatifin genel kurulunun yapılabilmesi için en az genel kuruldan 15 gün önce bakanlıktan temsilci talep edilmelidir.
 • Yapı kooperatifleri Çevre ve Şehircilik bakanlığından temsilci talep ederken, işletme ve turizm kooperatifleri Ticaret bakanlığından talep eder.
 • Temsilci talep edilirken noter onaylı gündem, dilekçe ve temsilci ücretinin yatırılmış olması gereklidir.
 • Kooperatifin genel kurulunu yapabilmesi için yönetim kurulu raporu, denetim kurulu raporu, bilanço ve gelir gider farkı tablosu ile önümüzdeki yıla ilişkin çalışma programı ve tahmini bütçenin hazır olması gereklidir.
 • Kooperatif genel kurul çağrısı ana sözleşmede gösterildiği şekilde yapılır.
 • Hazırlanan gündem, çağrı mektubuna yazılarak ortaklara genel kuruldan en az 32 gün önce posta ile gönderilir, ana sözleşmede çağrıya ilişkin başka usuller var ise o usüllerde de çağrı yapılabilir. Örnek olarak elden tebliğ veya sms-mail vb.
 • Kendine usulünce gündem tebliğ edilmeyen ortak genel kurul iptal davası açabilir.
 • Kooperatif genel kurulu kooperatifin merkezinin olduğu ilde yapılır.
 • Ancak kooperatifin merkezinde yapılma zorunluluğu bulunmamaktadır. Konferans salonu veya benzer yerlerde de yapılabilmektedir.
 • Ortaklara gönderilen çağrı mektubunda yazılı adreste kooperatifin genel kurulunun yapılması zorunludur.
 • Kooperatif genel kurul yapmadığı takdirde yönetim ve denetim kurulu hakkında ilgili bakanlık suç duyurusunda bulunur.
 • Kooperatiflerde genel kurul çağrısı genel kuruldan en az 32 gün önce yapılır
 • Ancak eğer bütün ortaklar genel kurula asil ve vekil katılacak ise ana sözleşmenin 47.maddesine göre 32 gün kuralına uyulmak zorunda değildir.
 • Yapı kooperatifleri olağan ve olağan üstü genel kurulları en az 1/4 ortağın asaleten veya vekaleten katılması ile toplanır.
 • İlk ve müteakip toplantılarda da aynı nisap aranır.
 • İşletme kooperatiflerinde ise ilk toplantıda 1/4 nisap aransa da devam eden toplantılarda nisap aranmaz.
 • Ancak zaman zaman farklı kooperatif ana sözleşmeleri olabileceği için bu konuda kooperatifin ana sözleşmesinin mutlaka incelenmesi gereklidir.
 • Kooperatifin genel kuruluna eğer kooperatif yapı kooperatifi ise ortaklığa kabul kararı alınmış herkes katılabilir. Bir gün sınırlaması bulunmamaktadır.
 • Ancak işletme kooperatiflerinde genel kurulları katılmak için en az 3 aydır ortak olma zorunluluğu bulunmaktadır.
 • Kooperatif genel kurulunda anne baba, eş, eşin anne babası ve başka bir ortağa vekalet verilebilir
 • Kardeşe vekalet verilemez.
 • Kooperatiflerde genel kurul çağrısı yönetim kurulunu tarafından yapılır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir