Kooperatiflerde Genel Kurul sonrası Yönetim kurulunun yapması gereken iş ve işlemler nelerdir ?-MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

Kooperatiflerde Genel Kurul sonrası

1-Ana sözleşmenin ilgili maddesi gereğince 15 gün için genel kurul tutanağı tescil edilmelidir.

2-Yönetim kurulu seçimi var ise…. Continue reading