KOOPERATİFLERDE GENEL KURULLAR- EVREN ÖZMEN

KOOPERATİFLERDE GENEL KURULLAR

Kooperatiflerde Genel Kurul Çalışmalarını üç ana başlık halinde toplayabiliriz.

  1. Genel Kurul öncesi, hazırlık çalışmaları
  2. Genel Kurul gunu yapılacak çalışmalar
  3. Genel Kurul Sonrası yapılacak çalışmalar

Genel Kurul öncesi hazırlık Çalışmaları

Genel kuruldan önce, genel kurula hazırlık çalışmaları sırasında aşagıdaki iş ve işlemler yapılır.

a-Genel kurul toplantısı için karar alınması.

Genel kurul yapılması için yönetim kurulu tarafından karar alınması gerekir. Bu kararda toplantının olağan veya olağanüstü oldugu, olağan ise hangi yıla ait olduğu, hangi tarihte, saatte ve nerede yapılacağı yazılır.

Uygulamada aranmamakla birlikte kararda genel kurul gündeminin yer alması uygundur.

Ayrıca istendiği takdirde nisap oluşmadığı takdirde toplantının ne zaman nerede tekrar yapılmak için toplanılacağı da yazılabilir. Yapı kooperatiflerinde ilk ve müteakip toplantılarda toplantı yeter sayısı hazır un cetvelinde kayıtlı ortakların ¼ üdür.

b-Genel kurul gündemi ve belgeleri hazırlanması.

Genel olarak olağan genel kurullarda hazırlanması zorunlu olan belgeler şunlardır:

  1. Genel kurul gündeminin hazırlanması,
  2. Yönetim kurulu yıllık çalışma raporunun hazırlanması,
  3. Denetim kurulu raporunun hazırlanması,

4. En az genel kuruldan 15 gün önce ortaklara …

[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]

ekran-resmi-2016-12-24-14-24-06

KOOPERATİFLERDE İBRA -EVREN ÖZMEN

Bilançonun tasdikine dair olan genel kurul kararı, yönetim kurulu ile denetim kurulunun ibrasını da kapsar.

Ancak, bilançoda bazı hususlar gösterilmemiş veya bilanço yanlış olarak düzenlemiş ise bilançonun tasdiki ile bu organlar ibra edilmiş olmazlar.

Ekran Resmi 2017-03-26 22.21.19.png
EVREN ÖZMEN-MALİ MÜŞAVİR

Denetim raporunun okunmasından önce bilanço ile hesapların kabulu hakkında verilen kararlar geçerli değildir.

İbra edilmeyen yönetim ve denetim kurulu üyeleri, bu organlara aynı genel kurulda tekrar seçilemezler.

İbra edilmeyen yönetim kurulu aleyhine tazminat davası açılabilmesi için, bu konuda genel kurulca karar verilmiş olması gereklidir.

Kooperatif denetçileri genel kurul karar tarihinden itibaren bir ay içinde dava açmaya mecburdur.

Bu müddetin geçirilmesi ile dava hakkı düşmez.

Davanın reddi halinde, yönetim kurulu üyeleri tazminat talebinde bulunamazlar

[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]