Kooperatife Üye Olurken Bilmeniz Gereken 16 Konu

1 Kooperatifin tescil edilip edilmediği kontrol edilmelidir. Tescil edilmemiş kooperatiflere ortak olunmamalıdır.
2 Kooperatif anasözleşmesi detaylı bir şekilde incelenmelidir. İlgili hükümlere uygun olmayan kooperatiflere ortak olunmamalıdır.
3 Kooperatifin yöneticileri, denetçileri ve kurucuları hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. Onların geçmişteki deneyimleri ve başarıları değerlendirilmelidir.
4 Kooperatifin ortaklık koşullarını taşımak önemlidir. Ortaklık koşulları anasözleşmede belirtilen şartlara uygun olmalıdır.
5 Kooperatifin tanıtımı için yapılan reklam, broşür, ilan gibi bilgilerin doğruluğu ve genel kurul kararına dayanıp dayanmadığı araştırılmalıdır.
6 Kooperatifin ortak sayısı ve hedeflediği ortak sayısı bilinmelidir. Ortağın sayısı ile arsa ve imar durumu arasındaki bağlantı göz önüne alınmalıdır.
7 Ödemelerle ilgili genel kurul kararları ve uygulamaları incelenmeli, ödemelerin banka hesaplarına yapılıp yapılmadığı araştırılmalıdır.
8 Kooperatifin ortak yapısı hakkında genel bilgi sahibi olunmalıdır.
9 Kooperatifin arsası varsa tapu durumu kontrol edilmeli, arsa sahibine verilecek taşınmazlar için ortak kaydı yapılmamalıdır.
10 Kooperatifin inşaat ruhsatının olup olmadığı incelenmeli, ruhsatsız inşaatlara ortak olunmamalıdır.
11 Yöneticilerin ve kurucuların daha önce inşaat müteahhidi veya yap-sat yöntemi ile iş yapan kişiler olup olmadığı bilinmelidir.
12 Kooperatifte yedek ve şartlı ortaklık uygulaması olmadığına dikkat edilmelidir.
13 Ortak olunan kooperatiften ortaklık senedi veya ortaklık cüzdanı alınmalıdır.
14 Ortaklığın devri sırasında devreden ortağın borç durumu ve anlaşmazlıkları kontrol edilmelidir.
15 İnşaat devam ediyorsa ruhsatın alındığına dikkat edilmelidir.
16 İşyeri devirlerinde tapu tescilinin yanı sıra ortaklık devrinin de yapıldığına emin olunmalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir