Kooperatifler için Bütçe ve Bütçe Raporlamasının önemi-Mali Müşavir Evren ÖZMEN

Bilindiği üzere her yıl kooperatifler ortaklarından genel kurul kararları neticesinde bir bütçe ( harcama yetkisi) alırlar.

Bizim önerimiz,

Bütçe hazırlanırken;

Mutlaka muhasebe hesap planında yer alan hesap isimleri kullanılarak bütçe hazırlanmalı

1-Önceki yıl gerçekleşmeler

2-Enflasyon oranı

3-Yapılan sözleşmeler

4-Personele yapılan zam oranı

5-Yapılması planlanan bir yatırım olup, olmadığı gibi konular dikkate alınmalıdır.

 

Ekran Resmi 2017-03-26 22.55.32Bütçe Gerçekleşme Raporu hazırlanırken

Yönetim kurulu tarafından öncelikle yıllık hazırlanan bütçe aylara bölünerek bir tablo hazırlanmalı ve muhasebe biriminde ay bazında gerçekleşen gider ile tahmin edilen gider arasında fark oluşup, oluşmadığı gözlemlenmelidir.

Bu işlem yapılırken sadece gider hesapları değil, demirbaş ve gelir hesapları da dikkate alınması gerekmektedir.

Bilindiği üzere her yıl kooperatifler genel kurullarında tahmini bütçeyi ortaklarına sunarak kesinleştirmekte ve bütçeye istinaden harcamalarını yapmaktadırlar.

Peki Genel kurulda belirlenen bütçenin üzerinde harcama yapılması veya bütçede olmayan bir harcama yapılması kooperatifler kanunu, ana sözleşme ve yargıtay kararlarına göre mümkün müdür ?

Her ne kadar yapılmaması önersek de bütçe hazırlanırken olası giderler için 1 tl yazılması uygundur. Ancak yazılmaması bir sorun teşkil etmeyeceğini düşünmekteyiz.

Error: Contact form not found.

 

Kooperatiflerde Genel Kurul sunulan Bütçeden fazla harcama yapılması mümkün müdür ?-MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

Bilindiği üzere her yıl kooperatifler genel kurullarında tahmini bütçeyi ortaklarına sunarak kesinleştirmekte ve bütçeye istinaden harcamalarını yapmaktadırlar.

Peki Genel kurulda belirlenen bütçenin üzerinde harcama yapılması veya bütçede olmayan bir harcama yapılması kooperatifler kanunu, ana sözleşme ve yargıtay kararlarına göre mümkün müdür ?

ekran-resmi-2016-09-16-20-52-22

Error: Contact form not found.

Kooperatif genel kurul bilgi formu örneği,kooperatif genel kurul bildirim formu,kooperatif üst kuruluşları genel durum bildirim formu,yapı kooperatifi bilgi formu,kooperatif genel kurul sonuç bildirimi

Kooperatifinizin Genel Kurul süreci ile ilgili destek almak isterseniz aşağıdaki mail adresi üzerinden bize ulaşabilirsiniz.-

info@ozmconsultancy.com

MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

-Yönetim kurulu kararının hazırlanması

-Genel kurul gündeminin hazırlanması

-Yönetim kurulu raporunun hazırlanması

-Denetim kurulu raporunun hazırlanması

-Bilanço ve gelir gider farkı hesabının hazırlanması

-Tahmini bütçe ve çalışma programının hazırlanması

-Kooperatif bilgi formunun hazırlanması

-Genel kurul çağrısının yapılması

-Genel kurul tutanağının hazırlanması

-Genel kurul tescilinin yapılması

-Temsil ilzam kararının hazırlanması

-Ortaklara bilgilendirme yazısının yazılması

-Diğer işlemler

sorularınız için info@ozmconsultancy.com

Kooperatiflerde genel kurullar
Kooperatiflerde genel kurullar

 

kooperatif genel kurul bilgi formu örneği

kooperatif genel kurul bildirim formu

kooperatif üst kuruluşları genel durum bildirim formu

 

 

Error: Contact form not found.

Kooperatif Genel Kurul 2018
Kooperatif Genel Kurul 2018