Kooperatif Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu-2018-EVREN ÖZMEN

KOOPERATİFLERDE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU NASIL HAZIRLANIR ?

RAPORUNUZU ONLİNE HAZIRLAMAK İSTERSENİZ

www.raporhazir.com

Yönetim Kurulu faaliyet raporunu Bilgisayarınıza İndirmek için aşağıdaki linke basınız

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Formu (3)

[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]

YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU

A. GENEL BİLGİLER

 1. a) Kooperatifin adı :……………………………………………………………………………………………………
 2. b) Kuruluş bilgileri : ………………………………………………………………………………………………….

c)Ticaret Sicili Tescil Tarihi ve Sicil Numarası :……………………………………………….

 1. d) Adresi : ……………………………………………………………………………………………….
 2. e) Telefon/Faks Numaraları     : 0312 ……………………

f)Web adres ve elektronik posta: …………………………..

 

 1. YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI İLE PERSONEL BİLGİLERİ

1) Yönetim Kurulu Üyeleri                Görev Dönemi            Yıllık Ödemeler Toplamı

1……………………………….               ……………………            …………………………………….

 1. ……………………………… …………………….           …………………………………….

3………………………………..              …………………….           …………………………………….

2) Denetim Kurulu Üyeleri                 Görev Dönemi            Yıllık Ödemeler Toplamı

 1. ………………………………. ………………………         ……………………………………..
 2. . ………………………………. ………………………         ……………………………………..

3) Personelin Adı Soyadı                   Görev Dönemi         Unvanı Yıllık Ödeme Top.        SSK Pirimi

 1. ……………………….. ………………………         ………….   …………………….       ………………..

2………………………….                     ………………………         ………….   …………………..       …………….

 

4) Faaliyet dönemiyle ilgili genel değerlendirme ve geleceğe yönelik beklentiler

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5)Önceki dönem bütçe kalemlerindeki gerçekleşmeler:

GELİRLER                                   ÖNGÖRÜLEN           GERÇEKLEŞEN                   %

 1. ……………………………………….. ……………………… ………………………………            ……..
 2. ……………………………………….. ……………………… ………………………………            ……..
 3. ……………………………………….. ……………………… ………………………………            ……..

 

GİDERLER                                  ÖNGÖRÜLEN           GERÇEKLEŞEN                       %

 1. …………………………………….. ……………………….. ……………………………               ………
 2. …………………………………….. ……………………….. ……………………………               ………
 3. …………………………………….. ……………………….. ……………………………               ………

 

 1. C) MALİ DURUM VE MUHASEBE İŞLEMLERİ:

1)Bilanço kalemleri hakkında genel bilgi : …………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2)Dönem içerisinde gerçekleşen toplam gelir gider rakamları şöyledir:

Toplam     gelir     :…………………………

Toplam gider         :…………………………..

Kalan para           :………………………….

 

3)Kooperatifin giderlerinin dökümü aşağıda gösterilmiştir.

-Arsa ve Proje ödemeleri   :……………………

-İnşaat giderleri                  :……………………

-Vergi ve harç giderleri     :……………………

-Sigorta giderleri               :……………………

-Genel giderler                   :……………………..

Diğer giderler                     :……………………

Toplam                               :…………………….

 

4) Kullanılan Banka Kredilerinin:

Banka Adı            Tutarı                     Faiz Oranı       Vadesi             Ödenen             Kalan

……………….     ………………….            …………………   …………….       …………………     ………..

………………..    …………………..           ………………….  …………….      …………………     ………..

 

5) Kooperatifin Borçları :

 1. Belediyeye : ………………………………………………………………………………………..
 2. Vergi Dairesine : ………………………………………………………………………………………..
 3. Sigorta (SSK) : ………………………………………………………………………………………..
 4. Piyasaya : ………………………………………………………………………………………..
 5. Yükleniciye : ………………………………………………………………………………………..
 6. Personele : ………………………………………………………………………………………..
 7. Diğer Borçlar : ………………………………………………………………………………………..

6) Demirbaş ve diğer araçlar                      :

Cinsi                                                          Bedeli                               Adedi

 1. ……………………………………….. ……………………..          ……………………
 2. ……………………………………….. ………………………          ……………………..
 3. ……………………………………….. ……………………..           ……………………..

 

7) Tutulan Defterler

Noter Tasdiki(Açılış)            Noter Tasdiki(Kapanış) Defterin Türü                               Tarih ve Sayısı Noter.Adı              Tarih ve Sayısı Noter.Adı

1-Yevmiye Defteri,                 .   ……/…../200../…..   …………….        …../…../200../…..   ………………..

2-Envanter ve Bilanço Def.         …../…../200../…..   …………….          …../…../200../…..   …………….

3-Defteri-Kebir Def.                   …../…../200.. /….   …………….

4-Yönetim Kurulu Karar Def.     …../…../200.. /….   …………….

5-Genel Kurul Karar Defteri        …../…../200.. /…     …………….

6-Ortak Kayıt Defteri                 …../…../200.. /…     …………….

 

Ç)ORTAKLIK İŞLEMLERİ :

1) Mevcut Ortak Sayısı                                              : ………………………………………………

-Dönem içerisinde kaydedilen ortak sayısı     : ………………………………………………

-Genel kurulca belirlenen ortak ve konut/işyeri sayısı            : ………………………………………………

-Ortakların anasözleşmede belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı:………………………….

2) Genel kurulca belirlenen ve tahakkuk eden aidat miktarı : ……………………………..

-Ortaklardan yapılan tahsilat           : ……………………………..

-Ortakların aidat borcu                        : ……………………………..

3)Genel kurulca belirlenen gecikme faizi oranı ile usul ve esaslar:…………………….

-Gecikme faizi tahakkuk miktarı :……………………….

-Gecikme cezası tahsilat miktarı :…………………………….

4)Dönem içerisinde gerçekleşen hisse devirleri şu şekildedir:

Devreden                                 Devralan                                  Yönt. Krl.Tarih No

 1. ………………………………. ……………………………….. ………………………..
 2. ………………………………. ……………………………….. …………………………
 3. ………………………………. ……………………………….. …………………………

 

5)Çıkarılan ortaklar

Çıkarılma kararı kesinleşmeyen ortağın

Ortağın adı ve soyadı Çıkarılma sebebi                yerine ortak alınıp alınmadığı           ………………….             …………….                   …………………………………..

 

6) Ortaklığı sona eren ortaklara yapılan ödemeler

Adı Soyadı                  Odemelerin tarihi                                 Ödemenin tutarı

…………………………      …………………………………..                              …………………

 

D)ARSA İNŞAAT VE FERDİLEŞME ÇALIŞMALARI :

1-Gayrimenkul alımı ve satımı ile ilgili Genel Kurul kararı “…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………”

2-Gayrimenkul alım ve satım tutarları : ……………………………………………

3-Gayrimenkul alımının, kat karşılığı arsa devralınmasının tapu devri veya tapuya şerh verdirilecek bir satış vaadi sözleşmesiyle yapıldığına ilişkin açıklamalar: …………………………………………………………………………………………….

4-. İnşaat Yapım Yöntemi : ………………………………………………………………………..

-Konut/işyeri Sayısı : ……………………………………

-Yapım yöntemi ve konut/işyeri sayısına ilişkin genel kurul kararları “………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….”

5)Yapılan İhalelerin     :

Yapılan İhaleler    İmzalanan sözleşmelerin tarihi/Bedeli       Konusu                        Tarafları

1.…………….         …………………………………               …………………       ………….

2……………                 ………………………………             …………………       …………..

6)Arsa veya arazinin imar durumu     : ………………………………………………………..

-Proje                                      : …………………………………………………………

-İnşaat ruhsatı tarih ve No’su : …………………………………………………………

-Altyapı durumu         : ………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

-Çevre düzenleme çalışmaları : ………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

7)Hakedişlerin T. No       Müteahhid/taşeron adı         Yapılan Ödeme            Kalan

1…………………………….            ……………..            .       ………………….           …………….

2…………………………….            ………………                    …………………            ……………

 

8) Yılsonu itibariyle İnşaat Seviyesi, inşaatların tahmini tamamlama tarihi ve tahmini maliyeti:”…………………………………………………………………………………………………………………”

 

 

 

 

9)Kesin Maliyet                     : ……………………………………………………………………

-Şerefiye Tespiti                     : ……………………………………………………………………

-Kur’a Çekimi             : ……………………………………………………………………

-Yapı Kullanma İzin Belgesi Tarih ve No’su: …………………………………………….

-Tapu Dağıtım Tarihi              : …………………………………………………………

-Tasfiye Başlangıç Tarihi        : ……………………………………………………………………

 

E)HUKUKİ FAALİYETLER :

1)Genel Kurul Kararları ve ihraç kararlarına karşı açılan davalar :

Davacı Dava Konusu Davanın Gör.Mahkeme          Dosya No   Aşaması

1)…………………………………………………………………………………………………………………

2)…………………………………………………………………………………………………………………

 

2)Kooperatif ile ilgili devam eden ve sonuçlanan davaların mahkeme ve dosya numaraları :

Davacı             Dava Konusu              Davanın Gör.Mahkeme          Dosya No

1)…………………………………………………………………………………………………………………

2)…………………………………………………………………………………………………………………

3)Kooperatif hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılan suç duyuruları,

Davacı/şikayetçi                      Konusu                      Hazırlık numarası

1)…………………………………………………………………………………………………………………

2)…………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Bu rapor kooperatifin…… ..…dönemi hesap ve işlemlerine ilişkindir.

 

…./…../20..

 

 

………………..                 …………………….

……………………………..Konut Yapı Kooperatifi

 

Yönetim Kurulu Başkanı         Yönetim Kurulu Üyesi

 

11 Haziran 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26903
TEBLİĞ

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

KOOPERATİFLER VE ÜST KURULUŞLARI YÖNETİM KURULU

ÜYELERİNİN GENEL KURUL TOPLANTILARINA

SUNACAKLARI YÖNETİM KURULU YILLIK

ÇALIŞMA RAPORUNUN USUL VE

ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

 

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, kooperatif ortaklarının ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların bilgilendirilmelerini sağlamak amacıyla kooperatif yönetim kurulunun genel kurul toplantısına sunacağı “Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma Raporu”nun hazırlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

(2) Bu Tebliğ hükümleri, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa tabi olan Bakanlığımız görev alanındaki kooperatifler, kooperatif birlikleri, kooperatif merkez birlikleri ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliği hakkında uygulanır.

             Hukuki dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 13 ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 86 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının 5 inci bendi hükmüne dayanılarak düzenlenmiştir.

             Yönetim kurulu yıllık çalışma raporuna ilişkin genel hükümler

             MADDE 3 – (1) Yönetim kurulu yıllık çalışma raporunda, yanıltıcı, abartılı ve yanlış kanaat uyandırıcı, gerçeğe aykırı ifadelere yer verilemez.

(2) Bu rapor, genel kurulun yıllık toplantısından en az 15 gün öncesinden itibaren bir yıl süre ile kooperatif merkezinde ve varsa şubelerinde ortakların incelemesine sunulur. Talep eden ortaklara raporun bir sureti verilir.

(3) Bu Tebliğde belirlenen usul ve esaslara uyulmak kaydıyla raporda 4 üncü maddede yer alan kısımlara ilave bilgiler verilebilir, kooperatifin türü ve özelliği ile yapılan iş ve işlemlere göre yeni bölüm eklenebilir.

(4) Raporun, dönemi ve düzenleme tarihi belirtilir. Yönetim kurulu tarafından imzalanır.

(5) Düzenlenen rapor genel kurula sunulur ve bir nüshası kooperatifte saklanır. Bununla birlikte, rapor, genel kurul toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde kooperatifin ticaret siciline tescil edildiği yerdeki İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne tevdi edilir.

(6) Bu Tebliğdeki esaslara uygun olarak düzenlenmeyen yönetim kurulu yıllık çalışma raporları, genel kurullarda görüşülemez ve kabul edilemez.

             Yönetim kurulu yıllık çalışma raporunun içeriği

             MADDE 4 – (1) Yönetim kurulu yıllık çalışma raporu, içeriği aşağıda belirtilen bölümlerden oluşur.

a) Genel bilgiler bölümünde;

1) Kuruluş bilgileri, unvanı, tüzel kişilik kazandığı tarih, ticaret sicil numarası, adres, telefon, faks numaralarını, elektronik site ve elektronik posta adreslerini içeren iletişim bilgileri,

b) Yönetim ve denetim kurulu ile personel işlemleri bölümünde;

1) Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ad ve soyadları, görev dönemi, bunlara yapılan her tür ödemeler,

2) Müdür ve diğer personel ile muhasebecilerin ad ve soyadları, görev dönemi, bunlara yapılan ödemeler ve sigorta işlemleri,

3) Önceki dönem bütçe kalemlerinde belirtilen gelir ve gider rakamlarının gerçekleşme durumu,

4) Faaliyet dönemine ilişkin değerlendirme ve geleceğe yönelik beklentiler,

c) Mali durum ve muhasebe işlemleri bölümünde;

1) Bilanço ve gelir gider farkı hesabı kalemleri hakkında genel bilgiler,

2) Tutulan defterlerin türleri, noter açılış ve kapanış tasdikleri,

3) Dönem içerisinde gerçekleşen toplam gelir ve giderler,

4) Arsa, proje, inşaat, vergi ve harç, sigorta, genel gider gibi harcamalar,

5) Kullanılan banka kredilerinin tutarı, kredinin şartları ve geri ödeme durumu,

6) Belediye, vergi ve sigorta gibi kurumlar ile kişilere olan borçlar,

7) Demirbaşların alım bedeli cinsi ve adedi ile diğer araçlara ilişkin bilgiler,

ç) Ortaklık işlemleri bölümünde;

1) Mevcut ortak sayısı, dönem içerisinde kaydedilen ortak sayısı, yapı kooperatiflerinde genel kurulca belirlenen ortak sayısı, ortaklar ile ortak olmak için müracaat edenlerin kanun ve ana sözleşmede gösterilen şartları taşıyıp taşımadıkları,

2) Genel kurulca belirlenen aidat miktarı, ortaklardan yapılan aidat tahsilatı, ortakların aidat borçları,

3) Genel kurul kararı ile belirlenen gecikme faiz oranı, usul ve esasları, gecikme faizi tahakkuk ve tahsilat miktarı,

4) Hisse devirlerine ilişkin bilgiler,

5) Çıkarılan ortakların ad ve soyadları, çıkarılma sebepleri, çıkarılma kararı kesinleşmeyen ortakların yerine ortak alınıp alınmadığına ilişkin işlemler,

6) İstifa, ölüm ve çıkarılma yoluyla ortaklığı sona eren kişilere yapılan ödemeler,

d) Arsa, inşaat ve ferdileşme çalışmaları bölümünde;

1) Gayrimenkul alımı ve satımında takip edilen usul ile alınacak gayrimenkulün azami fiyatı, satılacak gayrimenkulün asgari fiyatının belirlenmesine ilişkin genel kurul kararı,

2) Gayrimenkul alım ve satım tutarları,

3) Gayrimenkul alımının, kat karşılığı arsa devralınmasının tapu devri veya tapuya şerh verdirilecek bir satış vaadi sözleşmesiyle yapıldığına ilişkin açıklamalar,

4) İnşaatların yaptırılma yöntemi, mevcut konut ve işyeri sayısı, bu konularda alınan genel kurul kararları,

5) Yapılan ihaleler, imzalanan sözleşmelerin tarihi, tarafları, konusu ve bedeli,

6) Arsa ve arazinin imar durumu, plan, proje, yapı ruhsatı, alt yapı işleri, imalat ve çevre düzenleme çalışmaları,

7) İnşaat giderleri, düzenlenen hak edişler, müteahhit ve taşeronlara yapılan ödemeler,

8) İnşaat seviyesi, inşaatların tahmini tamamlanma tarihi ve maliyetleri,

9) Konutların veya işyerlerinin kesin maliyetlerinin tespiti ve ortaklara dağıtılması, ferdileşme, tapu tahsisi ve yapı kullanma izni, tasfiye gibi işlemler,

e) Hukuki faaliyetler bölümünde;

1) Genel kurul kararlarına karşı açılan itiraz davaları, ihraç kararları aleyhine açılan itiraz davaları, alacak, tespit, iptal ve tazminat davaları gibi idare ve hukuk mahkemelerinde açılan tüm davaların mahkemesi, dosya numarası, taraflarına ve aşamasına ilişkin bilgiler,

2) Kooperatif hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılan suç duyuruları,

3) Kooperatif ile ilgili devam eden veya sonuçlanan tüm ceza davalarının mahkemesi ve dosya numaraları,

verilir.

             Yürürlük

             MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

Kooperatifinize Ait Yıllık ve 3 Aylık Yönetim ve Denetim Raporlarını online hazırlama-EVREN ÖZMEN-MALİ MÜŞAVİR

Tarafımızdan Hazırlanan  Web Yazılım  üzerinden

 • Kooperatif Yıllık Yönetim Kurulu Raporları
 • Kooperatif Yıllık ve 3 Aylık Denetim Kurulu Raporları
 • Siteler ve Apartman Yönetimleri için Yıllık Faaliyet Raporları
 • Site ve Apartman Yönetimleri için 3 Aylık ve Yıllık Denetim Raporlarını hazırlayabilir

Ayrıca Hazırladığınız Raporlar ile ilgili soruları tarafımıza sorabilirsiniz.

Rapor Hazırlama sayfasına aşağıdaki link üzerinden veya resime tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla

Mali Müşavir Evren ÖZMEN

Ekran Resmi 2017-04-13 09.33.25

www.raporhazir.com

[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]

TEBLİĞ

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

KOOPERATİFLER VE ÜST KURULUŞLARI YÖNETİM KURULU
ÜYELERİNİN GENEL KURUL TOPLANTILARINA
SUNACAKLARI YÖNETİM KURULU YILLIK
ÇALIŞMA RAPORUNUN USUL VE
ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, kooperatif ortaklarının ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların bilgilendirilmelerini sağlamak amacıyla kooperatif yönetim kurulunun genel kurul toplantısına sunacağı “Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma Raporu”nun hazırlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

(2) Bu Tebliğ hükümleri, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa tabi olan Bakanlığımız görev alanındaki kooperatifler, kooperatif birlikleri, kooperatif merkez birlikleri ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliği hakkında uygulanır.

Hukuki dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 13 ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 86’ncı maddesinin 1’inci fıkrasının 5’inci bendi hükmüne dayanılarak düzenlenmiştir.

Yönetim kurulu yıllık çalışma raporuna ilişkin genel hükümler

MADDE 3 – (1) Yönetim kurulu yıllık çalışma raporunda, yanıltıcı, abartılı ve yanlış kanaat uyandırıcı, gerçeğe aykırı ifadelere yer verilemez.

(2) Bu rapor, genel kurulun yıllık toplantısından en az 15 gün öncesinden itibaren bir yıl süre ile kooperatif merkezinde ve varsa şubelerinde ortakların incelemesine sunulur. Talep eden ortaklara raporun bir sureti verilir.

(3) Bu Tebliğde belirlenen usul ve esaslara uyulmak kaydıyla raporda 4’üncü maddede yer alan kısımlara ilave bilgiler verilebilir, kooperatifin türü ve özelliği ile yapılan iş ve işlemlere göre yeni bölüm eklenebilir.

(4) Raporun, dönemi ve düzenleme tarihi belirtilir. Yönetim kurulu tarafından imzalanır.

(5) Düzenlenen rapor genel kurula sunulur ve bir nüshası kooperatifte saklanır. Bununla birlikte, rapor, genel kurul toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde kooperatifin ticaret siciline tescil edildiği yerdeki İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne tevdi edilir.

(6) Bu Tebliğdeki esaslara uygun olarak düzenlenmeyen yönetim kurulu yıllık çalışma raporları, genel kurullarda görüşülemez ve kabul edilemez.

Yönetim kurulu yıllık çalışma raporunun içeriği

MADDE 4 – (1) Yönetim kurulu yıllık çalışma raporu, içeriği aşağıda belirtilen bölümlerden oluşur.

a) Genel bilgiler bölümünde;

1) Kuruluş bilgileri, unvanı, tüzel kişilik kazandığı tarih, ticaret sicil numarası, adres, telefon, faks numaralarını, elektronik site ve elektronik posta adreslerini içeren iletişim bilgileri,

b) Yönetim ve denetim kurulu ile personel işlemleri bölümünde;

1) Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ad ve soyadları, görev dönemi, bunlara yapılan her tür ödemeler,

2) Müdür ve diğer personel ile muhasebecilerin ad ve soyadları, görev dönemi, bunlara yapılan ödemeler ve sigorta işlemleri,

3) Önceki dönem bütçe kalemlerinde belirtilen gelir ve gider rakamlarının gerçekleşme durumu,

4) Faaliyet dönemine ilişkin değerlendirme ve geleceğe yönelik beklentiler,

c) Mali durum ve muhasebe işlemleri bölümünde;

1) Bilanço ve gelir gider farkı hesabı kalemleri hakkında genel bilgiler,

2) Tutulan defterlerin türleri, noter açılış ve kapanış tasdikleri,

3) Dönem içerisinde gerçekleşen toplam gelir ve giderler,

4) Arsa, proje, inşaat, vergi ve harç, sigorta, genel gider gibi harcamalar,

5) Kullanılan banka kredilerinin tutarı, kredinin şartları ve geri ödeme durumu,

6) Belediye, vergi ve sigorta gibi kurumlar ile kişilere olan borçlar,

7) Demirbaşların alım bedeli cinsi ve adedi ile diğer araçlara ilişkin bilgiler,

ç) Ortaklık işlemleri bölümünde;

1) Mevcut ortak sayısı, dönem içerisinde kaydedilen ortak sayısı, yapı kooperatiflerinde genel kurulca belirlenen ortak sayısı, ortaklar ile ortak olmak için müracaat edenlerin kanun ve Anasözleşmede gösterilen şartları taşıyıp taşımadıkları,

2) Genel kurulca belirlenen aidat miktarı, ortaklardan yapılan aidat tahsilatı, ortakların aidat borçları,

3) Genel kurul kararı ile belirlenen gecikme faiz oranı, usul ve esasları, gecikme faizi tahakkuk ve tahsilat miktarı,

4) Hisse devirlerine ilişkin bilgiler,

5) Çıkarılan ortakların ad ve soyadları, çıkarılma sebepleri, çıkarılma kararı kesinleşmeyen ortakların yerine ortak alınıp alınmadığına ilişkin işlemler,

6) İstifa, ölüm ve çıkarılma yoluyla ortaklığı sona eren kişilere yapılan ödemeler,

d) Arsa, inşaat ve ferdileşme çalışmaları bölümünde;

1) Gayrimenkul alımı ve satımında takip edilen usul ile alınacak gayrimenkulün azami fiyatı, satılacak gayrimenkulün asgari fiyatının belirlenmesine ilişkin genel kurul kararı,

2) Gayrimenkul alım ve satım tutarları,

3) Gayrimenkul alımının, kat karşılığı arsa devralınmasının tapu devri veya tapuya şerh verdirilecek bir satış vaadi sözleşmesiyle yapıldığına ilişkin açıklamalar,

4) İnşaatların yaptırılma yöntemi, mevcut konut ve işyeri sayısı, bu konularda alınan genel kurul kararları,

5) Yapılan ihaleler, imzalanan sözleşmelerin tarihi, tarafları, konusu ve bedeli,

6) Arsa ve arazinin imar durumu, plan, proje, yapı ruhsatı, alt yapı işleri, imalat ve çevre düzenleme çalışmaları,

7) İnşaat giderleri, düzenlenen hak edişler, müteahhit ve taşeronlara yapılan ödemeler,

8) İnşaat seviyesi, inşaatların tahmini tamamlanma tarihi ve maliyetleri,

9) Konutların veya işyerlerinin kesin maliyetlerinin tespiti ve ortaklara dağıtılması, ferdileşme, tapu tahsisi ve yapı kullanma izni, tasfiye gibi işlemler,

e) Hukuki faaliyetler bölümünde;

1) Genel kurul kararlarına karşı açılan itiraz davaları, ihraç kararları aleyhine açılan itiraz davaları, alacak, tespit, iptal ve tazminat davaları gibi idare ve hukuk mahkemelerinde açılan tüm davaların mahkemesi, dosya numarası, taraflarına ve aşamasına ilişkin bilgiler,

2) Kooperatif hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılan suç duyuruları,

3) Kooperatif ile ilgili devam eden veya sonuçlanan tüm ceza davalarının mahkemesi ve dosya numaraları,

verilir.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

  Continue reading

Kooperatifinize ait raporları online ortamda hazırlama-Mali Müşavir Evren ÖZMEN

 

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=XekWMC4aU6o&w=560&h=315]

Ekran Resmi 2017-04-13 09.33.25

www.raporhazir.com

Rapor hazırlama programından ilk sizin haberiniz olması için

[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]

Kooperatifinize ait Yıllık Yönetim ve Denetim Raporlarını online olarak çok yakında sayfamız üzerinden hazırlayabilirsiniz

Ekran Resmi 2017-04-13 09.33.25

KOOPERATİFİNİZE VE SİTENİZE AİT RAPORLARI ONLİNE OLARAK ÇOK YAKINDA SAYFAMIZDAN HAZIRLAYABİLİRSİNİZ

İLK ÖĞRENEN SİZ OLMAK İÇİN

[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]

Ekran Resmi 2015-12-13 23.12.49

KOOPERATİF YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU ÖRNEĞİ-2017

Ekran Resmi 2017-03-26 22.55.32 

MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU

A. GENEL BİLGİLER

 1. a) Kooperatifin adı :……………………………………………………………………………………………………
 2. b) Kuruluş bilgileri : ………………………………………………………………………………………………….

c)Ticaret Sicili Tescil Tarihi ve Sicil Numarası :……………………………………………….

 1. d) Adresi : ……………………………………………………………………………………………….
 2. e) Telefon/Faks Numaraları     : 0312 ……………………

f)Web adres ve elektronik posta: …………………………..

 

 1. YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI İLE PERSONEL BİLGİLERİ

1) Yönetim Kurulu Üyeleri                Görev Dönemi            Yıllık Ödemeler Toplamı

1……………………………….               ……………………            …………………………………….

 1. ……………………………… …………………….           …………………………………….

3………………………………..              …………………….           …………………………………….

2) Denetim Kurulu Üyeleri                 Görev Dönemi            Yıllık Ödemeler Toplamı

 1. ………………………………. ………………………         ……………………………………..
 2. . ………………………………. ………………………         ……………………………………..

3) Personelin Adı Soyadı                   Görev Dönemi         Unvanı Yıllık Ödeme Top.        SSK Pirimi

 1. ……………………….. ………………………         ………….   …………………….       ………………..

2………………………….                     ………………………         ………….   …………………..       …………….

 

4) Faaliyet dönemiyle ilgili genel değerlendirme ve geleceğe yönelik beklentiler

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5)Önceki dönem bütçe kalemlerindeki gerçekleşmeler:

GELİRLER                                   ÖNGÖRÜLEN           GERÇEKLEŞEN                   %

 1. ……………………………………….. ……………………… ………………………………            ……..
 2. ……………………………………….. ……………………… ………………………………            ……..
 3. ……………………………………….. ……………………… ………………………………            ……..

 

GİDERLER                                  ÖNGÖRÜLEN           GERÇEKLEŞEN                       %

 1. …………………………………….. ……………………….. ……………………………               ………
 2. …………………………………….. ……………………….. ……………………………               ………
 3. …………………………………….. ……………………….. ……………………………               ………

 

 1. C) MALİ DURUM VE MUHASEBE İŞLEMLERİ:

1)Bilanço kalemleri hakkında genel bilgi : …………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2)Dönem içerisinde gerçekleşen toplam gelir gider rakamları şöyledir:

Toplam     gelir     :…………………………

Toplam gider         :…………………………..

Kalan para           :………………………….

 

3)Kooperatifin giderlerinin dökümü aşağıda gösterilmiştir.

-Arsa ve Proje ödemeleri   :……………………

-İnşaat giderleri                  :……………………

-Vergi ve harç giderleri     :……………………

-Sigorta giderleri               :……………………

-Genel giderler                   :……………………..

Diğer giderler                     :……………………

Toplam                               :…………………….

 

4) Kullanılan Banka Kredilerinin:

Banka Adı            Tutarı                     Faiz Oranı       Vadesi             Ödenen             Kalan

……………….     ………………….            …………………   …………….       …………………     ………..

………………..    …………………..           ………………….  …………….      …………………     ………..

 

5) Kooperatifin Borçları :

 1. Belediyeye : ………………………………………………………………………………………..
 2. Vergi Dairesine : ………………………………………………………………………………………..
 3. Sigorta (SSK) : ………………………………………………………………………………………..
 4. Piyasaya : ………………………………………………………………………………………..
 5. Yükleniciye : ………………………………………………………………………………………..
 6. Personele : ………………………………………………………………………………………..
 7. Diğer Borçlar : ………………………………………………………………………………………..

6) Demirbaş ve diğer araçlar                      :

Cinsi                                                          Bedeli                               Adedi

 1. ……………………………………….. ……………………..          ……………………
 2. ……………………………………….. ………………………          ……………………..
 3. ……………………………………….. ……………………..           ……………………..

 

7) Tutulan Defterler

Noter Tasdiki(Açılış)            Noter Tasdiki(Kapanış) Defterin Türü                               Tarih ve Sayısı Noter.Adı              Tarih ve Sayısı Noter.Adı

1-Yevmiye Defteri,                 .   ……/…../200../…..   …………….        …../…../200../…..   ………………..

2-Envanter ve Bilanço Def.         …../…../200../…..   …………….          …../…../200../…..   …………….

3-Defteri-Kebir Def.                   …../…../200.. /….   …………….

4-Yönetim Kurulu Karar Def.     …../…../200.. /….   …………….

5-Genel Kurul Karar Defteri        …../…../200.. /…     …………….

6-Ortak Kayıt Defteri                 …../…../200.. /…     …………….

 

Ç)ORTAKLIK İŞLEMLERİ :

1) Mevcut Ortak Sayısı                                              : ………………………………………………

-Dönem içerisinde kaydedilen ortak sayısı     : ………………………………………………

-Genel kurulca belirlenen ortak ve konut/işyeri sayısı            : ………………………………………………

-Ortakların anasözleşmede belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı:………………………….

2) Genel kurulca belirlenen ve tahakkuk eden aidat miktarı : ……………………………..

-Ortaklardan yapılan tahsilat           : ……………………………..

-Ortakların aidat borcu                        : ……………………………..

3)Genel kurulca belirlenen gecikme faizi oranı ile usul ve esaslar:…………………….

-Gecikme faizi tahakkuk miktarı :……………………….

-Gecikme cezası tahsilat miktarı :…………………………….

4)Dönem içerisinde gerçekleşen hisse devirleri şu şekildedir:

Devreden                                 Devralan                                  Yönt. Krl.Tarih No

 1. ………………………………. ……………………………….. ………………………..
 2. ………………………………. ……………………………….. …………………………
 3. ………………………………. ……………………………….. …………………………

 

5)Çıkarılan ortaklar

Çıkarılma kararı kesinleşmeyen ortağın

Ortağın adı ve soyadı Çıkarılma sebebi                yerine ortak alınıp alınmadığı           ………………….             …………….                   …………………………………..

 

6) Ortaklığı sona eren ortaklara yapılan ödemeler

Adı Soyadı                  Odemelerin tarihi                                 Ödemenin tutarı

…………………………      …………………………………..                              …………………

 

D)ARSA İNŞAAT VE FERDİLEŞME ÇALIŞMALARI :

1-Gayrimenkul alımı ve satımı ile ilgili Genel Kurul kararı “…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………”

2-Gayrimenkul alım ve satım tutarları : ……………………………………………

3-Gayrimenkul alımının, kat karşılığı arsa devralınmasının tapu devri veya tapuya şerh verdirilecek bir satış vaadi sözleşmesiyle yapıldığına ilişkin açıklamalar: …………………………………………………………………………………………….

4-. İnşaat Yapım Yöntemi : ………………………………………………………………………..

-Konut/işyeri Sayısı : ……………………………………

-Yapım yöntemi ve konut/işyeri sayısına ilişkin genel kurul kararları “………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….”

5)Yapılan İhalelerin     :

Yapılan İhaleler    İmzalanan sözleşmelerin tarihi/Bedeli       Konusu                        Tarafları

1.…………….         …………………………………               …………………       ………….

2……………                 ………………………………             …………………       …………..

6)Arsa veya arazinin imar durumu     : ………………………………………………………..

-Proje                                      : …………………………………………………………

-İnşaat ruhsatı tarih ve No’su : …………………………………………………………

-Altyapı durumu         : ………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

-Çevre düzenleme çalışmaları : ………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

7)Hakedişlerin T. No       Müteahhid/taşeron adı         Yapılan Ödeme            Kalan

1…………………………….            ……………..            .       ………………….           …………….

2…………………………….            ………………                    …………………            ……………

 

8) Yılsonu itibariyle İnşaat Seviyesi, inşaatların tahmini tamamlama tarihi ve tahmini maliyeti:”…………………………………………………………………………………………………………………”

 

 

 

 

9)Kesin Maliyet                     : ……………………………………………………………………

-Şerefiye Tespiti                     : ……………………………………………………………………

-Kur’a Çekimi             : ……………………………………………………………………

-Yapı Kullanma İzin Belgesi Tarih ve No’su: …………………………………………….

-Tapu Dağıtım Tarihi              : …………………………………………………………

-Tasfiye Başlangıç Tarihi        : ……………………………………………………………………

 

E)HUKUKİ FAALİYETLER :

1)Genel Kurul Kararları ve ihraç kararlarına karşı açılan davalar :

Davacı Dava Konusu Davanın Gör.Mahkeme          Dosya No   Aşaması

1)…………………………………………………………………………………………………………………

2)…………………………………………………………………………………………………………………

 

2)Kooperatif ile ilgili devam eden ve sonuçlanan davaların mahkeme ve dosya numaraları :

Davacı             Dava Konusu              Davanın Gör.Mahkeme          Dosya No

1)…………………………………………………………………………………………………………………

2)…………………………………………………………………………………………………………………

3)Kooperatif hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılan suç duyuruları,

Davacı/şikayetçi                      Konusu                      Hazırlık numarası

1)…………………………………………………………………………………………………………………

2)…………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Bu rapor kooperatifin…… ..…dönemi hesap ve işlemlerine ilişkindir.

 

…./…../20..

 

 

………………..                 …………………….

……………………………..Konut Yapı Kooperatifi

 

Yönetim Kurulu Başkanı         Yönetim Kurulu Üyesi

[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]

KOOPERATİFLERDE YILLIK ÇALIŞMA YÖNETİM RAPORU NASIL YAZILIR ? HANGİ TEBLİĞ DİKKATE ALINIR ?-EVREN ÖZMEN

Resmi Gazete Tarihi: 11.06.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26903

KOOPERATİFLER VE ÜST KURULUŞLARI YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GENEL KURUL TOPLANTILARINA SUNACAKLARI YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORUNUN USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, kooperatif ortaklarının ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların bilgilendirilmelerini sağlamak amacıyla kooperatif yönetim kurulunun genel kurul toplantısına sunacağı “Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma Raporu”nun hazırlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

(2) Bu Tebliğ hükümleri, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa tabi olan Bakanlığımız görev alanındaki kooperatifler, kooperatif birlikleri, kooperatif merkez birlikleri ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliği hakkında uygulanır. Hukuki dayanak MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 13 ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 86 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının 5 inci bendi hükmüne dayanılarak düzenlenmiştir. Yönetim kurulu yıllık çalışma raporuna ilişkin genel hükümler

Ekran Resmi 2017-03-26 22.21.19

MADDE 3 – (1) Yönetim kurulu yıllık çalışma raporunda, yanıltıcı, abartılı ve yanlış kanaat uyandırıcı, gerçeğe aykırı ifadelere yer verilemez. (2) Bu rapor, genel kurulun yıllık toplantısından en az 15 gün öncesinden itibaren bir yıl süre ile kooperatif merkezinde ve varsa şubelerinde ortakların incelemesine sunulur. Talep eden ortaklara raporun bir sureti verilir. (3) Bu Tebliğde belirlenen usul ve esaslara uyulmak kaydıyla raporda 4 üncü maddede yer alan kısımlara ilave bilgiler verilebilir, kooperatifin türü ve özelliği ile yapılan iş ve işlemlere göre yeni bölüm eklenebilir. (4) Raporun, dönemi ve düzenleme tarihi belirtilir. Yönetim kurulu tarafından imzalanır. (5) Düzenlenen rapor genel kurula sunulur ve bir nüshası kooperatifte saklanır. Bununla birlikte, rapor, genel kurul toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde kooperatifin ticaret siciline tescil edildiği yerdeki İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne tevdi edilir. (6) Bu Tebliğdeki esaslara uygun olarak düzenlenmeyen yönetim kurulu yıllık çalışma raporları, genel kurullarda görüşülemez ve kabul edilemez. Yönetim kurulu yıllık çalışma raporunun içeriği MADDE 4 – (1) Yönetim kurulu yıllık çalışma raporu, içeriği aşağıda belirtilen bölümlerden oluşur. a) Genel bilgiler bölümünde; 1) Kuruluş bilgileri, unvanı, tüzel kişilik kazandığı tarih, ticaret sicil numarası, adres, telefon, faks numaralarını, elektronik site ve elektronik posta adreslerini içeren iletişim bilgileri, b) Yönetim ve denetim kurulu ile personel işlemleri bölümünde; 1 1) Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ad ve soyadları, görev dönemi, bunlara yapılan her tür ödemeler, 2) Müdür ve diğer personel ile muhasebecilerin ad ve soyadları, görev dönemi, bunlara yapılan ödemeler ve sigorta işlemleri, 3) Önceki dönem bütçe kalemlerinde belirtilen gelir ve gider rakamlarının gerçekleşme durumu, 4) Faaliyet dönemine ilişkin değerlendirme ve geleceğe yönelik beklentiler, c) Mali durum ve muhasebe işlemleri bölümünde; 1) Bilanço ve gelir gider farkı hesabı kalemleri hakkında genel bilgiler, 2) Tutulan defterlerin türleri, noter açılış ve kapanış tasdikleri, 3) Dönem içerisinde gerçekleşen toplam gelir ve giderler, 4) Arsa, proje, inşaat, vergi ve harç, sigorta, genel gider gibi harcamalar, 5) Kullanılan banka kredilerinin tutarı, kredinin şartları ve geri ödeme durumu, 6) Belediye, vergi ve sigorta gibi kurumlar ile kişilere olan borçlar, 7) Demirbaşların alım bedeli cinsi ve adedi ile diğer araçlara ilişkin bilgiler, ç) Ortaklık işlemleri bölümünde; 1) Mevcut ortak sayısı, dönem içerisinde kaydedilen ortak sayısı, yapı kooperatiflerinde genel kurulca belirlenen ortak sayısı, ortaklar ile ortak olmak için müracaat edenlerin kanun ve ana sözleşmede gösterilen şartları taşıyıp taşımadıkları, 2) Genel kurulca belirlenen aidat miktarı, ortaklardan yapılan aidat tahsilatı, ortakların aidat borçları, 3) Genel kurul kararı ile belirlenen gecikme faiz oranı, usul ve esasları, gecikme faizi tahakkuk ve tahsilat miktarı, 4) Hisse devirlerine ilişkin bilgiler, 5) Çıkarılan ortakların ad ve soyadları, çıkarılma sebepleri, çıkarılma kararı kesinleşmeyen ortakların yerine ortak alınıp alınmadığına ilişkin işlemler, 6) İstifa, ölüm ve çıkarılma yoluyla ortaklığı sona eren kişilere yapılan ödemeler, d) Arsa, inşaat ve ferdileşme çalışmaları bölümünde; 1) Gayrimenkul alımı ve satımında takip edilen usul ile alınacak gayrimenkulün azami fiyatı, satılacak gayrimenkulün asgari fiyatının belirlenmesine ilişkin genel kurul kararı, 2) Gayrimenkul alım ve satım tutarları, 3) Gayrimenkul alımının, kat karşılığı arsa devralınmasının tapu devri veya tapuya şerh verdirilecek bir satış vaadi sözleşmesiyle yapıldığına ilişkin açıklamalar, 4) İnşaatların yaptırılma yöntemi, mevcut konut ve işyeri sayısı, bu konularda alınan genel kurul kararları, 5) Yapılan ihaleler, imzalanan sözleşmelerin tarihi, tarafları, konusu ve bedeli, 6) Arsa ve arazinin imar durumu, plan, proje, yapı ruhsatı, alt yapı işleri, imalat ve çevre düzenleme çalışmaları, 7) İnşaat giderleri, düzenlenen hak edişler, müteahhit ve taşeronlara yapılan ödemeler, 8) İnşaat seviyesi, inşaatların tahmini tamamlanma tarihi ve maliyetleri, 9) Konutların veya işyerlerinin kesin maliyetlerinin tespiti ve ortaklara dağıtılması, ferdileşme, tapu tahsisi ve yapı kullanma izni, tasfiye gibi işlemler, 2 e) Hukuki faaliyetler bölümünde; 1) Genel kurul kararlarına karşı açılan itiraz davaları, ihraç kararları aleyhine açılan itiraz davaları, alacak, tespit, iptal ve tazminat davaları gibi idare ve hukuk mahkemelerinde açılan tüm davaların mahkemesi, dosya numarası, taraflarına ve aşamasına ilişkin bilgiler, 2) Kooperatif hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılan suç duyuruları, 3) Kooperatif ile ilgili devam eden veya sonuçlanan tüm ceza davalarının mahkemesi ve dosya numaraları, verilir. Yürürlük MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür. 3

Kooperatif başkanının sorumlulukları-Kemal OZMEN

20120520-162600.jpg

[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]

 

 

 

14.03.2017

1163 Sayılı Kooperatifler kanununda yer alan yönetim ve denetim kurulları için cezai sorumluluk gerektiren fiiler ile yaptırımlar aşağıda detaylı olarak belirtilmiştir.

Bilgilerinize Sunarız Saygılarımızla

 

Cezai sorumluluk:

Ek Madde 2 – (Ek: 6/10/1988 – 3476/26 md.; Değişik: 23/1/2008-5728/340 md.)

 

 1. 8 inci maddenin üçüncü fıkrasına, 16 ncı maddenin beşinci fıkrasına, 56 ncı maddenin altıncı fıkrasına, 59 uncu maddenin dördüncü, altıncı, yedinci ve sekizinci fıkralarına ve 90 ıncı maddenin beşinci fıkrasına aykırı hareket eden kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri ve memurları üç aydan iki yıla kadar hapis ve elli günden beşyüz güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar.

 

 1. Genel kurulu olağan toplantıya çağırmayan yönetim kurulu üyeleri ile 2 nci maddenin

dördüncü fıkrasına, 8 inci maddenin ikinci fıkrasına, 16 ncı maddenin birinci fıkrasına, 66 ncı maddenin ikinci fıkrasına ve 90 ıncı maddenin üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri altı aya kadar hapis ve otuz günden üçyüz güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar.

 

 1. 56 ncı maddenin ikinci ve dördüncü fıkralarına, 66 ve 67 nci maddeye aykırı hareket eden kooperatif ve üst kuruluşlarının denetim kurulu üyeleri bir aydan altı aya kadar hapis ve otuz günden üçyüz güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar.

İlgili bakanlık, kooperatifler ve üst kuruluşlarının yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile

memurları hakkında görevlerine ilişkin olarak işledikleri suçlardan dolayı açılan kamu davalarına katılma talebinde bulunabilir.

 

 

 

Fiil Madde Cezai sorumluluk
8 inci maddenin üçüncü

fıkrasına, aykırı

Yapı kooperatiflerinde konut, işyeri ve ortak sayısı genel kurulca belirlenir.

Yönetim Kurulu, genel kurulca kararlaştırılan sayının üzerinde ortak kaydedemez.

yönetim kurulu üyeleri ve memurları üç aydan iki yıla kadar hapis ve elli günden beşyüz güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar.
16 ncı maddenin beşinci fıkrasına, , aykırı Haklarındaki çıkarma kararı kesinleşmeyen ortakların yerine yeni ortak alınamaz. Bu kişilerin ortaklık hak ve yükümlülükleri, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar devam eder. yönetim kurulu üyeleri ve memurları üç aydan iki yıla kadar hapis ve elli günden beşyüz güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar.

 

 

 

 

59 uncu maddenin dördüncü, Kooperatiflerce alınması yönetim kurulu üyeleri ve
altıncı, yedinci ve sekizinci kararlaştırılan memurları üç aydan iki yıla
fıkralarına aykırı gayrimenkullerin alımının, kadar hapis ve elli günden
  tapu devri veya tapuya beşyüz güne kadar adlî para
  şerh verdirilecek bir satış cezası ile cezalandırılırlar.
  vaadi sözleşmesi ile  
  yapılması şarttır.  
  Yönetim kurulu üyeleri ve  
  kooperatif personeli  
  ortaklık işlemleri dışında  
  kendisi  
  veya başkası namına,  
  bizzat veya dolaylı olarak  
  kooperatifle kooperatif  
  konusuna giren bir ticari  
  muamele yapamaz.  
  (Ek: 6/10/1988 – 3476/15  
  md.) Kooperatif ve üst  
  kuruluşlarca tanıtma ve  
  ortak kaydetmek amacıyla  
  yapılacak ilan,  
  reklam ve açıklamalar,  
  eksik ve gerçeğe aykırı  
  olamayacağı gibi, yanıltıcı  
  bilgi ve unsurlar  
  taşıyamaz.  
  (Ek: 6/10/1988 – 3476/15  
  md.) Yönetim kurulu  
  üyeleri ve temsile yetkili  
  şahıslar, genel kurulun  
  devredemeyeceği  
  yetkilerini kullanamaz.  
90 ıncı maddenin beşinci fıkrasına aykırı Anayasa mahkemesi iptal etti.  
56 ncı maddenin altıncı fıkrasına Yönetim kurulu üyelerine genel kurulca belirlenen aylık ücret, huzur hakkı, risturn ve yolluk dışında hiç bir ad altında başkaca

ödeme yapılamaz

yönetim kurulu üyeleri ve memurları üç aydan iki yıla kadar hapis ve elli günden beşyüz güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar.
Genel kurulu olağan toplantıya

çağırmayan yönetim kurulu

  kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri altı aya kadar hapis ve

 

 

 

 

üyeleri   otuz günden üçyüz güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar.
2 nci maddenin dördüncü

fıkrasına,

Kooperatifler ve üst kuruluşlarının unvanlarında, kamu kurum ve kuruluşlarının isimlerine yer verilemez. kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri altı aya kadar hapis ve otuz günden üçyüz güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar.
8 inci maddenin ikinci fıkrasına, Yönetim Kurulu; ortaklar ile ortak olmak için müracat edenlerin anasözleşmede gösterilen ortaklık şartlarını taşıyıp

taşımadıklarını araştırmak

zorundadır

kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri altı aya kadar hapis ve otuz günden üçyüz güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar.
16 ncı maddenin birinci fıkrasına, Kooperatif ortaklığından çıkarılmayı gerektiren sebepler anasözleşmede açıkça gösterilir. Ortaklar

anasözleşmede açıkça

gösterilmeyen sebeplerle

ortaklıktan çıkarılamazlar

kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri altı aya kadar hapis ve otuz günden üçyüz güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar.
66 ncı maddenin ikinci fıkrasına Yöneticiler, bu maksatla denetçilere defterleri ve belgeleri verirler.Denetçilerin istekleri üzerine müfredat defteri ve bu defterin hangi esaslara göre düzenlendiği ve istenilen her konu hakkında bilgi verilir kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri altı aya kadar hapis ve otuz günden üçyüz güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar.
90 ıncı maddenin üçüncü

fıkrasına

Anayasa mahkemesi iptal etti kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri altı aya kadar hapis ve otuz günden üçyüz güne kadar adlî para cezası ile

 

 

 

 

    cezalandırılırlar.
56 ncı maddenin ikinci ve

dördüncü fıkralarına,

Aynı türde başka bir kooperatifin yönetim kurulu üyesi olmamak. Üyelik şartları denetçiler

tarafından araştırılır. Bu

şartları taşımadıkları halde seçilenler ile sonradan kaybedenlerin görevlerine yönetim kurulunca son verilir.

bir aydan altı aya kadar hapis ve otuz günden üçyüz güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar.
66 ve 67 nci maddeye aykırı hareket I. İnceleme yükümlülüğü:

 

Madde 66 – Denetçiler, işletme hesabiyle bilançonun defterlerle uygunluk halinde bulunup bulunmadığını, defterlerin düzenli bir surette tutulup tutulmadığını ve işletmenin neticeleriyle mameleki hakkında uyulması gerekli olan hükümlere göre işlem yapılıp yapılmadığını incelemekle yükümlüdürler. Ortakların şahsan sorumlu veya ek

ödeme ile yükümlü olan

kooperatiflerde denetçiler, ortaklar listesinin usulüne uygun olarak tutulup tutulmadığını da incelemek zorundadırlar.

 

Yöneticiler, bu maksatla denetçilere defterleri ve belgeleri verirler.Denetçilerin istekleri üzerine müfredat defteri ve bu defterin hangi esaslara göre düzenlendiği ve istenilen her konu hakkında bilgi verilir.

bir aydan altı aya kadar hapis ve otuz günden üçyüz güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar.

 

 

 

 

  Ortaklar gerekli gördükleri hususlarda denetçilerin dikkatini çekmeye ve açıklama yapılmasını istemeye yetkilidirler.

 

2. Rapor düzenlenmesi:

 

Madde 67 – Denetçiler her yıl yazılı bir raporla beraber tekliflerini genel kurula sunmaya mecburdurlar.

 

Denetçiler, görevleri çerçevesinde işlerin yürütülmesinde gördükleri noksanlıkları, kanun veya anasözleşmeye aykırı hareketleri bundan sorumlu olanların bağlı

bulundukları organa ve

gerekli hallerde aynı zamanda genel kurula haber vermekle yükümlüdürler.

 

Denetçiler yönetim ve genel kurul toplantılarına katılırlar. Ancak, yönetim kurulunda oy kullanamazlar.