Kooperatiflerin Trafo devirleri kdv nin konusuna girer mi ?-EVREN ÖZMEN DANIŞMANLIK

1.6. Trafo Devirleri 

KDV Kanununun 1 inci maddesi uyarınca ticari, sınai, zirai faaliyet ile serbest meslek faaliyetinin devamlılığı, kapsamı ve niteliği Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre, Gelir Vergisi Kanununda açıklık bulunmayan hallerde, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre tespit edilmektedir.

Bu çerçevede, ortakların belirli ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla kurulan ve herhangi bir kar amacı gütmeyen; konut yapı kooperatiflerinin, işyeri yapı kooperatiflerinin, küçük sanayi sitesi yapı kooperatiflerinin, site yönetimleri ile site işletme kooperatiflerinin ve organize sanayi bölgesi yönetimlerinin mülkiyetlerinde bulunan trafoların mevzuat gereği iz bedeli karşılığında elektrik dağıtım şirketlerine devri KDV Kanununun 1 inci maddesi uyarınca da KDV’ye tabi bulunmamaktadır.

Kooperatif Genel Kurul Tescil Talep Dilekçesi 2012-Mali Müşavir Kemal ÖZMEN

1. Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2 Adet Noter onaylı ve daktilo edilmiş)
2. Genel Kurulda Yönetim Kurulu seçimi var ise; Yönetim Kurulu Görev Bölümü Yetki Kararı (2 Adet Noter onaylı ve daktilo edilmiş)
3. Görev Bölümü Yetki Kararına Göre İmza Beyannamesi (2 Adet Noter onaylı)

NOT: Bir önceki yılda imza yetkililerinde hiçbir değişiklik yok ise imza beyannamesi gerekmez.

4. Hazirun Cetveli (1 Adet Asıl veya Noter onaylısı)
5. Toplantıya Katılan Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü Komiseri Görevlendirme Yazısının Aslı
6. Tasfiyeye Girmesi Halinde Tasfiyeye Giriş Bilançosu (Aslı) ve Odaya Dilekçe
7. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin genel kurul toplantı tutanaklarında TC kimlik numaralarının belirtilmesi zorunludur.

NOT: Yabancı uyruklu gerçek kişilerin ise vergi kimlik numaraları belirtilecektir.

8. Ticaret Sicili Memurluğu’na dilekçe (1 Adet)