Kooperatif Genel Kurul Tescil Talep Dilekçesi 2012-Mali Müşavir Kemal ÖZMEN

1. Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2 Adet Noter onaylı ve daktilo edilmiş)
2. Genel Kurulda Yönetim Kurulu seçimi var ise; Yönetim Kurulu Görev Bölümü Yetki Kararı (2 Adet Noter onaylı ve daktilo edilmiş)
3. Görev Bölümü Yetki Kararına Göre İmza Beyannamesi (2 Adet Noter onaylı)

NOT: Bir önceki yılda imza yetkililerinde hiçbir değişiklik yok ise imza beyannamesi gerekmez.

4. Hazirun Cetveli (1 Adet Asıl veya Noter onaylısı)
5. Toplantıya Katılan Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü Komiseri Görevlendirme Yazısının Aslı
6. Tasfiyeye Girmesi Halinde Tasfiyeye Giriş Bilançosu (Aslı) ve Odaya Dilekçe
7. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin genel kurul toplantı tutanaklarında TC kimlik numaralarının belirtilmesi zorunludur.

NOT: Yabancı uyruklu gerçek kişilerin ise vergi kimlik numaraları belirtilecektir.

8. Ticaret Sicili Memurluğu’na dilekçe (1 Adet)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir