Kooperatif ferdilesme işlemi icin istenen belgeler-Kemal OZMEN

KOOPERATİF ÜYELERİNE TAHSİS (FERDİLEŞME)

a) Açıklama ve İstenen Belgeler
Yapı kooperatiflerinin inşa ettikleri konut ve iş yerlerinin kooperatif üyeleri adına tescili işlemidir. Ferdileşme için kur’a keşidesini (tutanağını) aramaya gerek yoktur. Kooperatif temsilcilerinin talebiyle işlem sonuçlandırılır. Kat irtifaklı olarak ferdileşme yapılabileceği gibi kooperatifin amacına uygun ise arsa olarak da ferdileşme yapılabilir. Tescil gerçekleşinceye kadar tahsis edilecek üyelerin isimleri değiştirilebilir. Tescil yapıldıktan sonra üye isimlerindeki değişiklik ve yanlışlıklar ancak devir veya tashih yoluyla düzelti¬lebilir.
Ferdileşme için tapu sicil müdürlüğünce aşağıdaki belgeler istenir.
1) Kooperatifin yetki belgesi,
2) Kooperatif temsilcilerinin nüfus cüzdanları veya pasaportları,
3) Hangi üyeye nerenin tahsis edildiğini gösterir yönetim kurulunca onanmış liste ile üyelerin nüfus kimlik bilgileri,
4) Tapu senetlerine fotoğraf yapıştırılacak ise üyelerin birer adet vesikalık fotoğrafı.
b) Tescil İstem Belgesinin Yazımı
1) Yukarıda niteliği gösterilen taşınmaz malların tamamı Sınırlı Sorumlu 3.Basın Sitesi Konut Yapı Kooperatifi adında kayıtlı olup, bu kez ekte sunduğumuz yetki belgesine istinaden adı geçen Kooperatifi temsilen bizler Ömer Ali AKSAKAL ve Cemil BAŞTİRYAKİ iş bu taşınmazların her bir bağımsız bölüm için oluşturulan ferdileşme dosyalarında mevcut bulunan nüfus kayıtlarına istinaden ekli listede bulunan kooperatif üyelerimiz adlarına tahsis ve tescil işlemin yapılmasını …
2) Yukarıda niteliği gösterilen taşınmaz mal ekli listede görüldüğü üzere parsel 5777, 5779, 5782, 5804, 5811, 6032, 6035, 6036, 6057, 6064, 6129, 6185, 6186, 6188, 6189, 6244, 6275, 6288, 6289, 6312, 6318, 6319, 6325, 6327, 6329, 6330, 7251 numaralarda kayıtlı gayrimenkullerin tamamı Sınırlı Sorumlu Edirne Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi adına kayıtlı iken Edirne Ticaret Sicili Memurluğunun 16/02/1999 tarih ve 159 sayılı belgeleri gereğince adı geçen Kooperatifi temsilen Ömer Faruk TÜRKER ile Mustafa ALİŞAR yetkili kılınmış olup, bu kez biz temsilciler aşağıda görüldüğü üzere ortak¬larımız ile ferdileşmeye geçerek üyelerimiz adına isabet eden işyerlerinin tescilini talep ile 492 sayılı Harçlar Kanununa göre yukarıda gösterilen değerin emlak vergisi değerine yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle bulunacak değerden düşük olmadığını, aksi halde aradaki farkın V.U.K. na göre cezalı olarak tahsil edileceği hususunun Tapu Sicil Müdürü tarafından tarafımıza bildirildiğini beyan ederiz.
c) Tapuya Tescili

2.4.2000 2021

Sınırlı Sorumlu 3.Basın Sitesi Konut Yapı Kooperatifi Tam K.M.Çevirme 3.5.1997-2342

Nihal MAŞLAK: Ahmet Onur kızı Tam Ferdileşme 2.4.2000-2021

d) Tapu Senedinin Yazımı
İşbu taşınmaz malın tamamı Sınırlı Sorumlu 3.Basın Sitesi Konut Yapı Kooperatifi adında kayıtlı iken, kooperatif temsilcilerinin talepleri doğrultu-sunda ferdileşme işleminin tesciline istinaden düzenlenmiştir.
e) İşlemin Mali Yönü
Yapı kooperatiflerinin ortaklarına dağıtacağı taşınmaz malların ortaklar adına tescilinde kayıtlı değer üzerinden, Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı Tarifenin 15. Pozisyonu uyarınca, Binde 1.8 oranında harç tahsili gerekir.
Ayrıca, Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret tahsil edilir. Ancak bu ücretin ferdileşme talebi için (her yevmiye için) bir tane alınması, konut sayısına göre alınmaması gerekir.

ALINTI:
http://www.tkgm.gov.tr/ana.php?Sayfa=islemdetay&Id=12

7 thoughts on “Kooperatif ferdilesme işlemi icin istenen belgeler-Kemal OZMEN

  1. yardım yardım.ben bir kooparatif başkanında arsa aldım .lakin bu arsa koparatif kurucusununmuş üyelik talimatına uymadıından dolayı çıkarılmış kooparatife geçmiş kooparatifin adına para yatırdım ferdileşme işleminin hepsi hazırlanmış tapu işlemleri bitmiş tapuda iki başkanın imzasına bakıyor fakat bu koparatif başkanları benden imza için rüşvet gigi para istemekteler ben bu tapuyu nasıl alırı yardı edin teşekürler

  2. Kemal bey ferdileşme sürecinde bana denk gelen bağımsız bölüm üzerinde arsasahibinin ipoteği var ve arsa sahibi ve koopAratif bir konuda mahkemelik ve mahkeme sürüyor arsa sahibi bağımsız bölümlerini teslim aldı gec teslimden dolayı dava açtı dAva devM ediyor… Ben bana denk gelen ipotekli bağımsız bölüm için kooparatife karşı haklarımı nasıl güvence altına alırım ve yönetim teslim alma tutanağı istiyor ben imzalanıyorum..saygılar

    1. 55 evden sadece 5 tanesinde var biride benim…bu şekilde tapu çıkarsa ipotekli tapu olacak….arsa sahibine evleri teslim edildi ancak gec teslimden dolayı arsa sahipleri kooparatife dava açtı ve devam ediyor bu sonuçlanmadan arsa sahipleri ipoteği kaldıracak gibi durmuyor….genel kurulda henüz bu şekilde tapu çıkacak diye bir kararı yok ancak ben tedbir almak istiyorum kooparatif yönetimine pek guvenmiyorum , halihazır durumda diğer uyelerle eşitlik ilkesi bozulmuş olmuyormu…kurada ben burayı sıra seçimle alırken bu evlerin ipotek verildiği gibi bir bilgide uyelere verilmedi…diğer 5 uyede durumu yeni öğrendi….mevcut suren davaya mudahilmi olmalıyım ipoteğin diğer uyelerede eşit dağıtılması konusunda, yoksa yeni bir dava yada tedbir mi almalıyım yol gösterirseniz çok sevinirim..şimdiden çok teşekkür ederim

  3. kooparatife ait ortak bir gayrimenkul yok…uyelerden belli olan evlerimizi teslim aldığımıza dair yazı istediler..ancak ipotek sorunu çözülmediğinden bunuda imzalamadım…eğer dava açılmamış olsaydı ipotek te kalkar diğer uyelerle eşit durumda olurdum..yönetim kimseye tapu vermeyeceğini söylüyor ama pek güvenmiyorum kendimi garantiye almak istiyorum..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir