KOOPERATİFLERDE DENETİM-MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

 

Ekran Resmi 2017-03-26 22.55.32HER NE KADAR KOOPERATİFLERDE BAKANLIK TARAFINDAN BELİRLENEN FORMAT BİR DENETİM RAPORU OLSA DA BU RAPORUN MUHASEBE DENETİMİ İÇİN TAM ANLAMI İLE YETERLİ OLMADIĞI MALUMDUR, GENEL KURULLAR İÇİN HAZIRLANAN BU RAPORA EK OLARAK KOOPERATİFLERDE DENETİM İLE İLGİLİ ÖZET YAZIMIZI AŞAĞIDA BULABİLİRSİNİZ.

SORULARINIZ İÇİN AŞAĞIDAKİ İLETİŞİM KUTUSUNDAN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ.

ekran-resmi-2016-09-16-20-52-22

Denetim prosedürleri, denetçinin, denetimin saha çalışması safhasını yürütürken bir denetimin spesifik hedeflerini gerçekleştirmek için üstlendiği adımları ifade eder. Bu hedefler, organizasyonun risklerinin etkili bir şekilde tanımlanması ve yönetilmesini sağlamak, çalışanların kuruluşun düzenlemelerine ve politikalarına uymasını sağlamak ve bir kuruluşun varlıklarının doğru bir şekilde edinilmesi ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Denetçi, kullanılacak denetim prosedürlerini tanımlamakla görevlidir; Bununla birlikte, denetlenen kuruluşun yönetimi tarafından onaylanmalıdır.

Belgelerin ve Kayıtların Doğrulanması

Bu prosedür, bir organizasyonun fiziksel ve elektronik kayıtlarının denetçi tarafından derinlemesine incelenmesini içerir. Mali tablolar, makbuzlar ve faturaları içerirler. Denetçi, bu belgelerin doğruluğunu ve doğruluğunu kontrol eder. Küçük organizasyonlarda, genellikle çok sayıda belge bulunmadığından, bir denetçi tüm belgelere dokunabilir; Çok sayıda varsa, denetçi, rasgele örnekleme yoluyla analiz edilecek belgeleri seçer.

Maddi Varlıkların İncelenmesi

Bu prosedür, bir kuruluşun tüm maddi varlıklarının fiziksel denetimini içerir. Denetçi, varlıkların fiilen var olduğundan emin olmak için şirketin varlık envanteri kaydını fiziksel varlıklarla karşılaştırır.

Soru sorma

Bu, bir organizasyonun belirli operasyonları veya bölümleri hakkında derinlemesine bilgi edinmek için anahtar çalışanlarla konuşmayı içerir. Bu bilgi daha sonra diğer denetim prosedürlerini tamamlamak için kullanılır.

Yeniden Hesaplama Hesap denetimi,

denetim kanıtlarının oluşturulmasında yalnızca denetçi yer aldığından güvenilir bir denetim prosedürüdür. Bir organizasyonun finansal tablolarındaki rakamları, doğruluğunu ve doğruluğunu kontrol etmek için yeniden hesaplamayı içerir.

Tarama 

bir organizasyonun muhasebe kayıtlarını hataları, eksiklikleri veya olağandışı girdileri saptamak amacıyla eleştirel olarak incelemeyi gerektirir. Muhasebe belgelerindeki girdileri gözden geçirerek özgünlüğünü ve doğruluğunu tespit etmeyi içerir. Tarama prosedürü esnasında, denetçi, gelir hesaplarında yetkisiz borçlar veya masraf hesaplarında dolandırıcılık kredileri gibi olağandışı kalemler aramaktadır.

Gözlem

Denetçi, günlük görevlerini yerine getirirken örgütün çalışanlarını gözlemler. Bu, denetçinin, denetlenen kuruluşun süreçlerini anlamasına yardımcı olur. Bu prosedür, gözlemlenmekte olduklarının farkında oldukları takdirde çalışanların performanslarını artırabileceğinden güvenilir değildir.

Yönetim Toplantılarının Gözden Geçirilmesi

Bu, denetçinin, bu toplantılarda tartışılan ve organizasyonun mali performansını ve yönetimin görüştüğü sıklığı etkileyebilecek ilgili konuları tanımlamak amacıyla birkaç dakikalık yönetim toplantılarını gözden geçirmesini gerektirir. Tutanakları inceleyerek, denetçi, bu tür toplantılarda alınan kararların gerçekten uygulanmakta olup olmadığını kontrol edebilir.

[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]