Kooperatif genel kurul,kooperatif genel başvurusu ,kooperatif genel kurul evrakları ,kooperatif genel kurul çağrısı

KOOPERATİFLERİN DİKKATİNE
GENEL KURUL YAPMAK İÇİN YAPILAN MÜRACAATLARDA
GENEL KURULUN YAPILACAĞI YERİN;
MAHALLE, CADDE , SOKAK, İNA NUMARALARININ, YAZILMASINA…
GENEL KURUL YAPILACAK YERİN BELİRLENMESİNDE
İLETİŞİMİN SAĞLANABİLMESİ İÇİN
SABİT VE CEP TELEFON NUMARASI İLE
HABERLEŞECEK YETKİLİNİN İSMİNİN
TALEP YAZISINDA BELİRTİLMESİNE, DİKKAT EDİLMESİ ÖNEMLE RİCA OLUNUR
GENEL KURUL ÖNCESİ VE SONRASI
MÜDÜRLÜĞÜMÜZE VERİLECEK EVRAKLAR
GENEL KURUL ÖNCESİ;
1- Genel kurul için temsilci talebi dilekçesi (Genel kuruldan en az 15 gün önce)
2- Çağrı için alınan kararın örneği (Yönetim kurulunca aslı gibidir imzalı örneği)
3- Çağrıyı yapanların yetkili olduklarını gösterir belge veya gazete (Ticaret Sicil Müdürlüğünden)
4- Toplantı gündemi (Yönetim kurulunca aslı gibidir imzalı örneği)
5- Vezne alındısı makbuzu (Temsilci ücreti, hafta içi 36.50 TL,hafta sonu 73.00 TL’lik dekont aslı) (Defterdarlık Hızırbey vergi dairesi muhasebe müdürlüğüne yatırılacak.)
6- Sicil Tasdiknamesi, (Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınacak)
7- Yönetim kurulu yıllık çalışma raporu (Yönetim kurulunca imzalı)
8- Denetim kurulu raporu (Denetim kurulunca imzalı)
9- Kooperatifbilgi formu, (Yönetim kurulunca imzalı)

NOT : Toplantıya Müracaat dilekçesi ve ekleri Kooperatifler Kanununun 45. ve Anasözleşmenin 30.Maddesine istinaden toplantıdan 15 gün önceden İl Müdürlüğümüze teslim edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde müracaatlar kabul edilmeyecektir.
LÜTFEN BAŞVURU EVRAKLARINIZI KONTROL EDİNİZ
GENEL KURUL SONRASI;
1- Çağrı listesi (Genel Kurul tarihinden 32 gün önce ortaklara tebliğ (yönetim kurulunca imzalı liste)
2- Toplantı tutanağı aslı (Divan başkanı, katip üyeleri vebakanlık temsilci imzalı)
3- Hazirun cetveli (Yönetim kurulu, divan başkanı, katip üyeler ve bakanlık temsilcisi imzalı liste)
4- Bilanço ve gelir-gider cetveli (yönetim kurulunca imzalı )
5- Bilanço için 26.65 TL damga vergisi makbuzu aslı
6-Gelir gider tablosu 12.95 TL. damga vergisi makbuzu aslı (Kapanışlarda alınmayacak)
7- Yevmiye defterinin son kayıt ve noterce yapılan kapanış tasdikli sayfası, (Noter onaylı )
8- Kooperatif ve üst kuruluşları genel durum bildirim formu

GENEL DURUM BİLGİ FORMU
BİLGİ FORMU
MAL BİLDİRMİ FORMU
YAPI KOOPERATİFLERİ KURULUŞ İŞLEMLERİ
BAKANLIK TEMSİLCİSİ RAPORU
DENETLEME KURULU RAPORU
YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU
VEKALETNAME

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir