Kooperatif genel kurul

KOOPERATİF VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURULLARINDA BULUNDURULACAK TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİNİN NİTELİK VE GÖREVLERİ
HAKKINDA TÜZÜK
Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 30.11.1973, No : 7/7522 Dayandığı Kanunun Tarihi : 24.4.1969, No : 1163 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 10.12.1973, No : 14738 Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5, Cildi: 13, S. 414
Kapsam
BİRİNCİ BÖLÜM
Kapsam ve Deyimler
Madde 1 – Kooperatiflerle, kooperatif birlikleri, bölge birlikleri, merkez birlikleri Türkiye Tütün Tarım Satış Kooperatifleri Genel Birliği ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Genel Kurullarında bulundurulacak Bakanlık temsilcisinin nitelik ve görevleri bu Tüzük’te gösterilmiştir.
Deyimler
Madde 2 – Bu Tüzük’te geçen üst kuruluş deyimi, 1 inci maddede sayılan kooperatiflerin üstündeki kuruluşları; Bakanlık deyimi, Ticaret Bakanlığını ifade eder.
Temsilcilerin nitelikleri
İKİNCİ BÖLÜM
Bakanlık Temsilcisinin Nitelikleri ve Temsilci İstemi
Madde 3 – Temsilcinin aşağıdaki niteliklere sahip olması gereklidir:
a) Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında memur olmak,
b) En az lise mezunu olmak,
c) Bakanlıkça kooperatifçilik konusunda düzenlenecek eğitime katılmış ve başarı sağlamış olmak.
Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihte, Ticaret Bakanlığı Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü veya bölge ticaret müdürlükleri emrinde en az 5 yıl görev yapmış olanlar için yukarıda yazılı nitelikler aranmaz.
Bu maddede yazılı nitelikleri taşıyan temsilci görevlendirilemediği takdirde, atama, diğer Devlet memurları arasından yapılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir