KOOPERATİFİN KURULUŞU VE İNTİBAK İŞLEMLERİ

Kooperatifin Kuruluşu ve Yapılacak İşlemler (Soru-Cevap)
KOOPERATİFİN KURULUŞU VE İNTİBAK İŞLEMLERİ

1.KOOPERATİFİN KURULUŞU
Soru 1-Kooperatifin ticaret ünvanlarının seçiminde ve bu ünvanlara yapılacak ilavelerde nelere dikkat edilmesi gerekir?
-Kooperatifler, ticaret ünvanlarında, kamu kurum ve kuruluşlarının isimlerine yer veremezler.
Soru 2- Kooperatif nasıl kurulur?
– Kooperatif kurabilmek için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan veya bu konuda yetki verilen İl Müdürlüklerinden izin almak gerekir.
Soru 3- Kooperatiflere kimler ortak olabilir?
– Kooperatiflere; ancak gerçek kişiler, kamu hukuku tüzel kişileri ve bazı özel hukuk tüzel kişileri ortak olabilir.
KOOPERATİFE ORTAK OLMA
Soru 4- Kooperatife ortak olurken hangi hususlara dikkat etmek gerekir?
– Kooperatife ortak olmadan önce kişisel araştırma yapılmalıdır.
Soru 5- Kooperatife nasıl ortak olunur?
– Kooperatife ortak olmak için yazılı olarak yönetim kuruluna başvurulur.
ORTAKLIKTAN ÇIKMA
Soru 6- Her ortak kendi isteğiyle kooperatiften çıkabilir mi?
– Her ortak kendi isteğiyle kooperatiften çıkabilir.
ORTAKLIKTAN ÇIKARMA
Soru 7- Kooperatif arsaların parasını verdikten sonra ortaklardan para talep edebilir mi?
– Bir ortak kooperatiften çıkmadığı veya çıkarılmadığı sürece ortaklık sıfatı devam eder.
Soru 8- Parasal yükümlülüklerini yerine getirmeyen ortak kooperatiften çıkarılabilir mi?
– Parasal yükümlülüklerini yerine getirmeyen ortak kooperatiften çıkarılabilir.
Soru 9- Kooperatifin vergi borcunu ödemek için ortaklardan para istenebilir mi?
– Kooperatifin borçları ortakların katkılarıyla ödenir.
Soru 10- Cumhuriyet Savcılığına şikayet etmek ortaklıktan çıkarılma sebebi olabilir mi?
– C.Savcılığa şikayette bulunmak ortaklıktan çıkarılma sebebi olamaz.
Soru 11- Taahhüdünü yerine getirmeyen ortağı yasa ve ana sözleşmede öngörülen biçimde ihtar ve tebligatlar yapılmadan ortaklıktan çıkarmak mümkün mü?
– Taahhüdünü yerine getirmeyen ortağı yasa ve ana sözleşmede öngörülen biçimde ihtar ve tebligatlar yapılmadan kooperatif ortaklığından çıkarılamaz.
ORTAKLIKTAN ÇIKARMA KARARININ TEBLİĞ EDİLMESİ
Soru 12- Ortaklıktan çıkarma kararı noter vasıtasıyla tebliğ edilmeden bir kimse ortaklıktan çıkarılabilir mi?
– Kooperatif ortaklığından çıkarılma kararı Noter aracılığıyla tebliğ edilmelidir.
Soru 13- Kooperatif çıkarma kararını,ilan yoluyla veya elden tebliğ edebilir mi?
– Kooperatif çıkarma kararını ilan yoluyla ve bizzat tebliğ edemez.
Soru 14- Ortağın,çıkarma kararının alındığı genel kurul toplantısında bulunması,tebliğ yerine geçer mi?
– Ortağın,çıkarma kararının alındığı genel kurul toplantısında bulunması,tebliğ yerine geçmez.
ÇIKARILAN ORTAĞIN HAK ARAMA YOLLARI
Soru 15- Çıkarılan ortak hangi yollarla hak arayabilir?
– Çıkarılan ortak birkaç yolla hak arayabilir.
a)Çıkarma kararı yönetim kurulunca verilmişse;ortak,kararın kendisine tebliğ tarihinden itibaren 3 ay içinde;
-Dilerse,genel kurula itiraz ederek,kararın kaldırılmasını istemek,
-Dilerse,yönetim kurulu kararı aleyhine itiraz davası açmak,
şeklinde haklarından yalnız birini kullanabilir.
b)Çıkarma kararı genel kurulca verilmişse;bu durumda çıkarma kararının ortağa tebliğ tarihinden itibaren ortakça 3 ay içinde ‘itiraz davası’ açılabilir.
Soru 16- Ortaklar,kooperatif aleyhine hangi davaları açabilir?
– Ortak kooperatif aleyhine ancak ‘itiraz davası’ veya ‘bozma davası’ açabilir.
Soru 17- Çıkarma kararı kesinleşmeden yeni ortak alınabilir mi?
– Çıkarma kararı kesinleşmeden önce yeni ortak alınamaz
ÇIKARILMA KARARI KESİNLEŞMEYEN ORTAĞIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Soru 18- Haklarında alınan çıkarma kararı kesinleşmeyen ortakların, hak ve yükümlülükleri,aynen devam eder mi?
– Haklarında alınan çıkarma kararı kesinleşmeyen ortakların hak ve yükümlülükleri aynen devam eder.
ORTAKLIĞI SONA ERENLERLE HESAPLAŞMA
Soru 19- Çıkan ve çıkarılan ortaklar kooperatiften ne talep edebilir?
– Devir dışında bir nedenle ortaklığı sona eren ortakların ‘sermaye ve diğer alacakları’ geri verilir.
Soru 20- Ortaklığı sona eren kişilerin sermaye ve diğer alacakları,keyfi olarak geciktirilebilir mi?
– Ortaklığı sona eren kişilerin sermaye ve diğer alacakları,keyfi olarak geciktirilemez.
Soru 21- Çıkan ve çıkarılan ortakların alacak ve borçları,kaç yıl gecikince zaman aşımına uğrar?
– Çıkan ve çıkarılan ortakların alacak ve hakları beş yıl geçince zaman aşımına uğrar.
ORTAKLIĞI DEVRİ
Soru 22- Ortaklığın devri sebebiyle,taraflardan ayrıca bir ödemede bulunmaları istenebilir mi?
– Ortaklığın devri sebebiyle taraflardan ayrıca bir ödemede bulunmaları istenemez.
Soru 23- Bir pay,birden fazla kişiye devredilebilir mi?
– Bir paya birden fazla kişi ortak olamaz.
HAK VE VECİBELERDE EŞİTLİK
Soru 24- Kooperatif kurucuları,yönetim kurulu üyeleri,emanet komisyonu üyeleri kuraya katılmadan daire seçebilir mi?
– Ortaklar,hak ve vecibelerde eşittir.
Soru 25- Ortak fazla ödediği parayı kooperatiften isteyebilir mi?
– Ortak fazla ödediği parayı kooperatiften isteyebilir.
Soru 26- Sonradan ortak olan kişilerden fazla para istenebilir mi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir