Kooperatif Ortaklığı, Nasıl Ortak Olunur?

Kooperatif Ortaklığı, Nasıl Ortak Olunur?
KOOPERATİFE NASIL ORTAK OLUNUR?
1-Kooperatife ortak olma yolları
a)Bir kooperatif kurarak ortak olma (KK.m.1)
b)Daha önce kurulmuş olan bir kooperatife sonradan ortak olma (KK.m.8)
c)Kooperatif ortaklarından birinin ortaklık payını devralmak suretiyle ortak olma (KK. m. 14.f.3)
d)Miras yoluyla ortak olma (KK. m.14.f.2)
e)Taşınmaz mal veya işletme karşılığı ortak olma (KK.m.15.f.2)
2- Kooperatif ortaklığına girme şartları
a)Medeni hakları kullanma yeterliliğine sahip olmak,
b) Yazılı olarak kooperatif yönetim kuruluna başvurmak
c) Varsa şahsi sorumluluk ve ek ödemeleri yazılı olarak kabul etmek,
d)Gerekli sermaye payını taahhüt etmek ve dörtte birini peşin ödemek
e) Anasözleşmelerle getirilen diğer şartları taşımak,
3-Kooperatiflerle ilgili dikkat edilecek hususlar
· Kooperatiflerde yedek ortaklık yoktur
· Yapı kooperatiflerinde konut, işyeri ve ortak sayısının genel kurulca belirlenmesi zorunludur (K.K. m.42)
· Ortalığın devri hariç sonradan ortaklığa kabul edileceklerden bir fark alınması mevcut anasözleşmelere göre genel kurul kararı ile mümkün olabilmektedir. :Bu konuda yönetim kurulu yetkili değildir.
4- Ortak olurken dikkat edilecek bazı hususlar
Bir kooperatife ortak olurken özellikle;
· Aylık aidatların sabit olduğu, hiç artmayacağı, ara ödeme olmayacağı, çok düşük aidatlarla iki, üç, dört sene gibi bir sürede inşaatların bitirileceği şeklindeki sözlere ilanlara kesinlikle inanılmamalıdır.
· Ödemeler kooperatif adına bankada açılmış olan hesaplara yatırılmalı ya da kooperatif yetkililerine, kooperatif kaşesini ve ilgililerin imzasını taşıyan makbuz karşılığında yapılmalı, belgesiz ödeme yapılmamalı,, yöneticiler adına açılan hesaplara para yatırılmamalıdır.
· Kooperatifin mevcut ortaklarının ekonomik, kültürel ve sosyal durumları iyi araştırılmalı, bu hususların kendi durumuna uyması halinde ortak olunmalıdır.
· Arsa alındığı söyleniyorsa, arsanın tapu devri ya da tapuya şerh verdirilecek bir satış vaadi sözleşmesi ile alınıp alınmadığına (KK. m.59f.4) bu arsanın kooperatifin amacına uygun olup olmadığına bakılmalıdır (KK.m.59.f.5)
· Ortak sayısının genel kurulca belirlenen konut/işyeri bsayısından fazla olup olmadığı araştırılmalıdır. (KK. m.8.f.3)
· İnşaata başlanılmış ise inşaat ruhsatının alınıp alınmadığı sorulmalı, inşaat seviyesi, mümkünse arsa alımı ve inşaata yapılan harcamalar ile toplanan paraların mukayesesi yapılmalıdır.
· Ortaklık devralınacak şahsın, gerçekten ve halen o kooperatifin ortağı olup olmadığı, kooperatife borcunun bulunup bulunmadığı araştırılmalıdır.
· Ödenen aidat ve günün fiyat artışları da dikkate alınarak, inşaatın ne kadar sürede bitirilebileceği hususunda bir fikir edinilebilmelidir.
Yukarıdaki ve benzeri hususlarda iyi bir araştırma, inceleme yapılıp bilgi sahibi olunduktan sonra, ortak olmaya karar verilmelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir