YAPI KOOPERATİFLERİNDE GENEL KURULA KATILMA-MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

KOOPERATİFLERDE GENEL KURULDA TEMSİL İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR

Mali Müşavir EVREN ÖZMEN

info@ozmconsultancy.com

Kooperatiflerde Genel kurula bütün ortakların katılma hakkı var mıdır ?

Yapı Kooperatiflerinde kooperatife bir gün önce bile ortak olunsa bütün ortakların genel kurula katılma hakkına sahiptir. Diğer kooperatif türlerinde farklılık arz edebilir.

pexels-photo-70292

Birden fazla hisseye sahip olanların genel kuruldan kaç oy hakkı vardır ?

Her ortak yalnız bir oya sahip olup, yazı ile izin verilmek suretiyle bir ortak diğer bir ortağın oyunu kullanmak üzere temsilci tayin edebilir.

pexels-photo-1059114

1000 ortak üzeri kooperatiflerde bir ortak kaç adet vekalet alabilir ?

Kooperatifin ortak sayısı 1000’i geçtiğinde her ortak en çok 9 olmak üzere birden fazla ortağı temsil edebilir.

pexels-photo-296878

500 Ortak üzeri kooperatiflerde seçim nasıl yapılır ?

Ancak, ortak sayısı 500’den fazla olması halinde, yönetim ve denetim kurulu belirleme seçimleri, gizli oy açık tasnif esasına göre yapılır.

Bu durumda her ortak, en fazla bir ortağı temsilen oy kullanabilir. Eş ve birinci derece (ortağın; çocuğu, anne ve babası, eşinin annesi ve babası) akrabalar için temsilde ortaklık şartı aranmaz.

Ekran Resmi 2018-04-26 14.16.35

Kooperatiflerde yönetim kurulu vekalet alabilir mi ?

Yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile kooperatifi temsile yetkili kılınılan kimseler vekaleten oy kullanamazlar.

pexels-photo-515169

Kooperatiflerde Yönetim Kurulunun ibrasında kimler oy kullanamaz ?

Yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile kooperatifin işlerinin görülmesine herhangi bir suretle katılmış olanlar yönetim kurulunun ibrasına ait kararlarda oylamaya katılamazlar.

Bu hüküm denetçiler hakkında uygulanamaz.

Denetçiler kendi ibralarında oy kullanamazlar.

Hiçbir ortak; kendisi, eşi veya usul ve füruğu ile kooperatif arasında ortaklık ilişkileri dışındaki şahsi bir işe veya uyuşmazlığa ait görüşmelerde oy kullanamaz

[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]

KOOPERATİFLERDE GENEL KURULA KİMLER VEKALETEN KATILABİLİR ?-EVREN ÖZMEN

Sorularınız için Mali Müşavir Evren ÖZMEN

KİMLER KATILIR 

1-BAŞKA BİR ORTAK

2-ANNE -BABA

3-EŞİN ANNE BABASI

4-ÇOCUKLAR

KİMLER KATILAMAZ

1-AVUKATLAR VEKALETNAME İLE KATILAMAZ

2-KARDEŞLER KATILAMAZ

EK BİLGİ: YAPI KOOPERATİFLERİNDE YÖNETİM VEKALET ALAMAZ- İŞLETME KOOPERATİFLERİNDE YÖNETİM VEKALET ALIR ( BU HUSUSTA FARKLI ANA SÖZLEŞMELER OLABİLMEKTEDİR-ANA SÖZLEŞMENİZİ KONTROL EDİNİZ )

VEKALETNAME

 

 

…… no ile ortağı bulunduğum S.S. …………………………………..…. Kooperatifinin …/…/20… tarihinde ………………………………………/İstanbul adresinde Saat …:…..’de yapılacak ………… yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya …………………….………..’yı vekil tayin ettim…./…./20

 

VEKALET VERİLENİN                                                       VEKALET VEREN

           Adı-Soyadı/İmza                                                                          Adı-Soyadı/İmza

Ortak No:

(Vekalet verilen eş ve birinci derecede akraba ise

eşi, annesi, babası, oğlu gibi yazılacak).

 

 

 

 

 

 

 

NOT                           :

1- Üye sayısı 1000’den az olan kooperatiflerde 1 (bir) ortak birden fazla ortağı temsil edemez.

2- Üye sayısı 1.000’den fazla olan kooperatiflerde anasözleşme ile belirlenmişse 1 (bir) ortak en çok 9 (dokuz) ortağı temsil edebilir.

3- Eş ve birinci derecede akrabalar için temsilde ortaklık şartı aranmaz.

4- Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeler ile kooperatifi temsile yetkili kılınılan kimseler vekalet oy kullanamazlar.

Kooperatif Genel Kurullarında vekalet

Anasözleşmede açıklama bulunduğu takdirde, bir ortak yazı ile izin vermek suretiyle Genel Kurul toplantısında oyunu ancak başka bir ortağa kullandırabilir. Bir ortak Genel Kurulda birden fazla ortağı temsil edemez.

Üye sayısı 1000 in üstünde olan kooperatiflerde anasözleşme ile her ortağın en çok 9 olmak üzere birden fazla başka ortağı temsil edebileceği öngörülebilir. Eş ve birinci derecede akrabalar için temsilde ortaklık şartı aranmaz.

Ekran Resmi 2017-03-26 23.26.25

[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]