KOOPERATİFLERDE GENEL KURULA KİMLER VEKALETEN KATILABİLİR ?-EVREN ÖZMEN

Sorularınız için Mali Müşavir Evren ÖZMEN

KİMLER KATILIR 

1-BAŞKA BİR ORTAK

2-ANNE -BABA

3-EŞİN ANNE BABASI

4-ÇOCUKLAR

KİMLER KATILAMAZ

1-AVUKATLAR VEKALETNAME İLE KATILAMAZ

2-KARDEŞLER KATILAMAZ

EK BİLGİ: YAPI KOOPERATİFLERİNDE YÖNETİM VEKALET ALAMAZ- İŞLETME KOOPERATİFLERİNDE YÖNETİM VEKALET ALIR ( BU HUSUSTA FARKLI ANA SÖZLEŞMELER OLABİLMEKTEDİR-ANA SÖZLEŞMENİZİ KONTROL EDİNİZ )

VEKALETNAME

 

 

…… no ile ortağı bulunduğum S.S. …………………………………..…. Kooperatifinin …/…/20… tarihinde ………………………………………/İstanbul adresinde Saat …:…..’de yapılacak ………… yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya …………………….………..’yı vekil tayin ettim…./…./20

 

VEKALET VERİLENİN                                                       VEKALET VEREN

           Adı-Soyadı/İmza                                                                          Adı-Soyadı/İmza

Ortak No:

(Vekalet verilen eş ve birinci derecede akraba ise

eşi, annesi, babası, oğlu gibi yazılacak).

 

 

 

 

 

 

 

NOT                           :

1- Üye sayısı 1000’den az olan kooperatiflerde 1 (bir) ortak birden fazla ortağı temsil edemez.

2- Üye sayısı 1.000’den fazla olan kooperatiflerde anasözleşme ile belirlenmişse 1 (bir) ortak en çok 9 (dokuz) ortağı temsil edebilir.

3- Eş ve birinci derecede akrabalar için temsilde ortaklık şartı aranmaz.

4- Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeler ile kooperatifi temsile yetkili kılınılan kimseler vekalet oy kullanamazlar.

Kooperatif Genel Kurullarında vekalet

Anasözleşmede açıklama bulunduğu takdirde, bir ortak yazı ile izin vermek suretiyle Genel Kurul toplantısında oyunu ancak başka bir ortağa kullandırabilir. Bir ortak Genel Kurulda birden fazla ortağı temsil edemez.

Üye sayısı 1000 in üstünde olan kooperatiflerde anasözleşme ile her ortağın en çok 9 olmak üzere birden fazla başka ortağı temsil edebileceği öngörülebilir. Eş ve birinci derecede akrabalar için temsilde ortaklık şartı aranmaz.

Ekran Resmi 2017-03-26 23.26.25

[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]