KOOPERATİFLERDE DİVAN BAŞKANININ GÖREVLERİ

KOOPERATİFLERDE DİVAN BAŞKANININ GÖREVLERİ

Sorularınız için: info@ozmconsultancy.com

Divan başkanının ortaklar ya da kooperatifin ortağı olduğu üst kuruluş (birlik) temsilcileri arasından seçilmesi şarttır.

Seçimlerde en çok oy alan aday divan başkanı seçilir.

Kooperatiflerde Divan Başkanının Görevleri

Divan başkanının görevleri genel olarak aşağıda belirtilmiştir.

 1. Toplantıyı tarafsız bir şekilde yürütmek.
 2. Toplantıyı zamanında açarak gündem konularına bağlı olarak yürütmek.
 3. Müzakerelerde herkese adil ve eşit bir şekilde söz hakkı vermek.
 4. Genel kurulun huzur ve asayişini temin etmek.
 5. Tahrik edici, kırıcı kişisel konuşmalara fırsat vermemek.
 6. Ortakların karşılıklı konuşmalarına fırsat vermemek.
 7. Siyasi konuşma ve propaganda yaptırmamak
 8. Gerektiğinde toplantıya genel kurula sunarak ara vermek.
 9. Zamanının yetmemesi nedeniyle oylama yapmak suretiyle konuşmaları belli zamanla sınırlamak.
 10. Sürenin dolması nedeniyle genel kurulun oyuna sunarak toplantıyı ertelemek.
 11. Genel kurul görüşme ve kararlarının notunu tutturmak. (Bu işi yazmanlar yapar.)
 12. Asayişi sağlayamadığı taktirde genel kurulu ertelemek.
 13. Toplantının yapılmasını engelleyenleri ve huzurunu bozanları uyarmak. Bu uyarı yetmediği taktirde toplantı salonundan çıkarılmasını sağlamak.
 14. Genel kurul tutanağının yazılıp imzalanmasını sağlamak.
 15. Ortaklar cetveli ve genel kurul tutanağını imzalamak.

 

KOOPERATİFLERDE GENEL KURUL NASIL YAPILIR ?-GÜNDEM NASIL HAZIRLANIR ?-ORTAKLARA MEKTUP KAÇ GÜN ÖNCE GÖNDERİLİR ?-KAÇ GÜN ÖNCE BAKANLIĞA BAŞVURULUR ?-KAÇ ADET HAZIRUN HAZIRLANIR ?-EVREN ÖZMEN

Genel Kurul günü yapılacak Çalışmalar

1-Toplantı salonunun hazırlanması

2-Vekaletlerin alınması

3-Bakanlık temsilcilerinin gelmesinin beklenmesi, usulüne uygun müracaat yapıldığı halde, temsilci toplantıya gelmez ise toplantı icrasını temin etmek üzere, mahalli idare amirine durum bildirilir. Temsilci yine gelmez ise bir saat sonunda toplantıya başlanır.

4-Çoğunluğun sağlanmasının beklenmesi: Yukarıda belirttiğimiz üzere yapı kooperatiflerinin ilk ve müteakip genel kurullarında toplantı nisap 1⁄4 tür.

5-Genel kurul tutanağının yazılması: Genel kurul toplantı tutanağının, toplantının yapıldığı yerde yazılıp imzalanması zorunlu olup tutanağın toplantı yerinde, genel kurul divanınca düzgün ve okunaklı biçimde mümkün ise bilgisayar ile yazılacaktır.

KOOPERATİFLERDE GENEL KURUL NASIL YAPILIR ?-GÜNDEM NASIL HAZIRLANIR ?-ORTAKLARA MEKTUP KAÇ GÜN ÖNCE GÖNDERİLİR ?-KAÇ GÜN ÖNCE BAKANLIĞA BAŞVURULUR ?-KAÇ ADET HAZIRUN HAZIRLANIR ?

[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]

ekran-resmi-2016-09-16-20-17-49