KOOPERATİFLERDE DİVAN BAŞKANININ GÖREVLERİ

KOOPERATİFLERDE DİVAN BAŞKANININ GÖREVLERİ

Sorularınız için: info@ozmconsultancy.com

Divan başkanının ortaklar ya da kooperatifin ortağı olduğu üst kuruluş (birlik) temsilcileri arasından seçilmesi şarttır.

Seçimlerde en çok oy alan aday divan başkanı seçilir.

Kooperatiflerde Divan Başkanının Görevleri

Divan başkanının görevleri genel olarak aşağıda belirtilmiştir.

 1. Toplantıyı tarafsız bir şekilde yürütmek.
 2. Toplantıyı zamanında açarak gündem konularına bağlı olarak yürütmek.
 3. Müzakerelerde herkese adil ve eşit bir şekilde söz hakkı vermek.
 4. Genel kurulun huzur ve asayişini temin etmek.
 5. Tahrik edici, kırıcı kişisel konuşmalara fırsat vermemek.
 6. Ortakların karşılıklı konuşmalarına fırsat vermemek.
 7. Siyasi konuşma ve propaganda yaptırmamak
 8. Gerektiğinde toplantıya genel kurula sunarak ara vermek.
 9. Zamanının yetmemesi nedeniyle oylama yapmak suretiyle konuşmaları belli zamanla sınırlamak.
 10. Sürenin dolması nedeniyle genel kurulun oyuna sunarak toplantıyı ertelemek.
 11. Genel kurul görüşme ve kararlarının notunu tutturmak. (Bu işi yazmanlar yapar.)
 12. Asayişi sağlayamadığı taktirde genel kurulu ertelemek.
 13. Toplantının yapılmasını engelleyenleri ve huzurunu bozanları uyarmak. Bu uyarı yetmediği taktirde toplantı salonundan çıkarılmasını sağlamak.
 14. Genel kurul tutanağının yazılıp imzalanmasını sağlamak.
 15. Ortaklar cetveli ve genel kurul tutanağını imzalamak.