KOOPERATİFLERDE YILLIK MUHASEBE RAPORU KAPAK YAZISI

KOOPERATİFLERDE YILLIK MUHASEBE RAPORU KAPAK YAZISI

Bu yazıda, 2022 yılında ….. kooperatifinin Muhasebe ve Mali İşler Birimi tarafından gerçekleştirilen iş ve işlemlerin özeti yer almaktadır. Çalışmalar, kamu kurum ve idareleri ile ilgili mevzuat gereği yapılan çalışmalar ve yönetim kurulu kararlarına yardımcı olmak üzere yapılan çalışmalar olarak iki bölüme ayrılmaktadır.

Kamu kurum ve idareleri ile ilgili mevzuat gereği yapılan çalışmalar arasında vergi dairelerine verilmesi gereken beyannamelerin hazırlanarak yasal süresinde verilmesi, SGK’ya verilmesi gereken beyannamelerin yasal süresinde verilmesi, çalışan personelin özlük hakları ile ilgili işlemlerin yapılması, kooperatifin taşınmaz ve taşıtlarının vergilerinin yasal süresinde ödenmesi, muhasebe kayıtlarının yazılması, vergi mahsubu işlemleri, e-fatura, e-arşiv ve e-defter uygulamaları ile ilgili işlemler, vergi ve sigorta denetimleri ile ilgili işlemler, kamu kurumları tarafından istenilen belge ve bilgilerin zamanında verilmesi, kanunen tutulması gereken muhasebe defterlerinin açılış ve kapanış tasdiklerinin yapılarak Ortaklar Defterinin güncel olarak yazılması, kiralar ve sosyal tesis aidatları ile ilgili faturaların düzenlenerek tahsilat işlemlerinin takip edilmesi ve üçüncü kişi ve firmaların YMM’leri tarafından mevzuat gereği istenilen bilgilerin verilmesi yer almaktadır.

Yönetim kurulu kararlarına yardımcı olmak üzere yapılan çalışmalar arasında ise bütçe uygulaması ile ilgili üç ayda bir karşılaştırma tablolarının hazırlanması, proje ve yatırım işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, üye aidatlarının tahsilatının takip edilmesi, yıl içinde gerçekleştirilen faaliyetlerin maliyet analizlerinin yapılması ve yönetim kurulu toplantılarında sunulacak bilgi ve belgelerin hazırlanması yer almaktadır.

Kooperatifler mevzuatı ve kooperatifleri ilgilendiren diğer mevzuatlardaki değişiklikler, yönetim kurulu haftalık toplantılarına getirilerek gerekli bilgiler verildikten ve gerekiyorsa yönetim kurulu kararı alındıktan sonra uygulanmıştır. Bu kapsamdaki mali ve muhasebe işlemleri ile diğer iş ve işlemler de yapılmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir