kooperatiflerin yönetim kurulu rapor örneği

163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na göre, kooperatiflerin yönetim kurulu raporlarında yer alması gereken konular

 1. Kooperatifin adı, amaçları, merkezi ve faaliyet konusu hakkında bilgi.
 2. Kooperatifin sermayesi, sermaye yapısı ve sermaye artırımı veya azaltımı hakkında bilgi.
 3. Kooperatifin üyelerinin sayısı, türleri, hakları, sorumlulukları ve katkıları hakkında bilgi.
 4. Kooperatifin organları, bunların işleyişi ve yetkileri hakkında bilgi.
 5. Kooperatifin faaliyetleri ile ilgili işlemler, işletmeler ve ortaklıklar hakkında bilgi.
 6. Kooperatifin mali durumu ve hesapları hakkında bilgi.
 7. Kooperatifin denetimi ve denetçileri hakkında bilgi.
 8. Kooperatifin yönetim organlarına verilen görev ve sorumluluklar hakkında bilgi.
 9. Kooperatifin işletme yönetimi ve faaliyetleri hakkında bilgi.
 10. Kooperatifin sosyal, kültürel ve eğitim çalışmaları hakkında bilgi.
 11. Kooperatifin yönetim kurulu, denetim kurulu ve genel kurul toplantıları hakkında bilgi.
 12. Kooperatifin faaliyetlerinden doğan riskler hakkında bilgi.
 13. Kooperatifin hukuki durumu, mevzuata uygunluğu ve yasal sorumlulukları hakkında bilgi.
 14. Kooperatifin gelecekteki planları, projeleri ve stratejileri hakkında bilgi.
 15. Kooperatifin çevresel etkileri, sosyal sorumluluğu ve toplumsal katkıları hakkında bilgi.
 16. Kooperatifin vergi durumu, vergi beyannameleri ve ödemeleri hakkında bilgi.
 17. Kooperatifin yıllık bütçesi ve finansal planlaması hakkında bilgi.
 18. Kooperatifin her türlü mal ve hizmet satışları hakkında bilgi.
 19. Kooperatifin personeli, işleyişi ve çalışma koşulları hakkında bilgi.
 20. Kooperatifin üyelerinin ihtiyaçlarına ilişkin yapılan faaliyetler hakkında bilgi.

Bu kontrol listesi, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na uygun olarak hazırlanan yönetim kurulu raporları için önerilen konuları kapsamaktadır. Ancak, her kooperatifin faaliyetleri farklı olacağından, bu kontrol listesi kooperatifin özel ihtiyaçlarına göre özelleştirilmelidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir