Pay Sahipleri Sözleşmesi (SHA) Önemli Noktalar

Pay Sahipleri Sözleşmesi (SHA) Önemli Noktalar

 

Önemli Noktalar Açıklama
Pay Sahipliği Hakları Kurucular ve yatırımcılar arasında pay sahipliği haklarını düzenler.
Şirket Yönetimi Şirket yönetimine ilişkin hususlar, yönetim kurulu üyeliği ve veto hakkı gibi konuları düzenler.
Pay Devir Sınırlamaları Payların devrine ilişkin kısıtlamalar, önalım hakkı, satışa katılma ve satışa zorlama gibi mekanizmaları içerir.
Şirketten Çıkış Hükümleri Yatırımcıların şirketten çıkış aşamasında neler beklediklerine göre düzenlemeler yapılır.
Yönetim Haklarının Korunması Kurucuların yönetim yeteneğini ve haklarını korumak adına önemli konularda karar nisapları belirlenir.
Rekabet Yasakları Rekabet yasaklarını düzenleyen hükümler, ortaklık süresince ve sonrasında belirli bir süre için devam eder.
Fikri Haklar ve Çalışan Haklarının Korunması Girişimlerin ve kurucuların korunması için fikri haklar, yönetici ve çalışanların haklarının korunmasına yönelik düzenlemeler yapılır.

Pay sahipleri sözleşmesinin (SHA) önemli noktaları yukarıdaki tabloda özetlenmiştir.

Bu sözleşme, girişimlerin ve yatırımcıların ortaklık sürecinde karşılaşabilecekleri sorunları önlemeye yönelik olarak hazırlanmalıdır.

Yatırımın sadece finansal bir destek değil, aynı zamanda bir ortaklık başlangıcı olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle, yatırım süreçlerinde ortakların şirkete katacağı değerlere ve hangi haklara sahip olacağına dikkat edilmelidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir