Örnek Pay Sahipleri Sözleşmesi

Örnek Pay Sahipleri Sözleşmesi

Pay Sahipleri Sözleşmesi startuplar için genellikle oldukça basit bir şekilde düzenlenir. Temel unsurları şunlardır:

  1. Taraf bilgileri: Sözleşmeyi imzalayan startupın ve pay sahiplerinin (ortakların) tam adı, adresi, vb. bilgileri.
  2. Sermaye yapısı: Startupın sermayesi, kaç hisseye bölündüğü, her ortağın sahip olduğu hisse oranı vb. şeklinde belirtilir.
  3. Hisse devri: Ortakların sahip olduğu hisseleri devretmesi durumunda diğer ortakların rızası, onayı olup olmadığı, ön alım hakkı vb. konular düzenlenir. Genellikle ilk belli yıllarda pay devri kısıtlanır veya diğer ortakların onayına bağlanır.
  4. Yönetim kurulu ve icra yetkileri: Yönetim kurulu üyeleri, yöneticilerin seçimi ve görevden alınması, onların yetki ve sorumlulukları belirlenir. Ortakların genel kurulda alacakları kararlar sayılır.
  5. Kar dağıtım politikası: Startupın karlılık durumuna göre kar payı dağıtıp dağıtmayacağı, dağıtacaksa nasıl bir formülle dağıtım yapılacağı belirlenir. Genellikle ilk yıllarda kar payı dağıtılmayabilir.
  6. Ortaklıktan çıkma ve çıkarılma: Ortakların ortaklıktan çekilmesi veya çıkarılması durumunda, paylarının diğer ortaklar veya üçüncü kişilere devri konusunda belirlenmiş kurallar olur.
  7. Anlaşmazlıkların çözümü: Ortaklar arası anlaşmazlıkların nasıl çözüme kavuşturulacağı belirlenir. Genellikle dostane yollarla çözümleneceği, aksi halde mahkemeye başvurulacağı şeklinde bir madde bulunur.
  8. Diğer hususlar: Gerekli görülen diğer konular (ticari sır olduğu için payların devri kısıtlaması vb.) da eklenebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir