Pay Sahipleri Sözleşmesi (SHA) ile ilgili bilinmesi gerekenler

Pay Sahipleri Sözleşmesi (SHA) ile ilgili bilinmesi gerekenler

Pay Sahipleri Sözleşmesi (SHA) Kurucular ve yatırımcılar arasında pay sahipliği hakları, şirket yönetimi, pay devir sınırlamaları ve şirketten çıkış hükümlerini düzenleyen bir anlaşma.
Kurucuların Korunması İlk yatırım turundan itibaren kurucuların ve şirketin çıkarlarını koruyan bir SHA oluşturmak ve yeni yatırımcıları bu anlaşmaya katılmaya teşvik etmek önemlidir.
SHA ve Esas Sözleşme Farkı SHA, esas sözleşmeden farklı olarak, taraflarına daha geniş hareket alanı sağlar ve genellikle gizli tutulur
Yatırımcıların Talepleri Finansal yatırımcılar genellikle mali haklara, stratejik yatırımcılar ise yönetimsel haklara önem verirler. Her iki tip yatırımcı da kurucuların şirketten ayrılmasını önlemek için pay devir kısıtlamalarını talep edebilir.
Yönetim Haklarının Korunması Kurucuların yönetim haklarını koruması önemlidir. Bu, önemli konularda karar nisapları belirlemek ve yönetim kuruluna aday gösterme hakkı tanımak gibi yöntemlerle sağlanabilir.
Payların Devrine İlişkin Kısıtlamalar Pay sahipleri sözleşmesinde payların devrine ilişkin kısıtlamalar, önalım hakkı, satışa katılma ve satışa zorlama gibi mekanizmalar detaylıca kurgulanmalıdır.
Rekabet Yasağı Yatırımcılar genellikle kurucuların girişim ile rekabet etmemelerini ve buna aykırılık halinde cezai şart talep etmelerini isterler. Rekabet yasağı, ortaklıktan çıktıktan sonra da belirli bir süre için devam eder.
Fikri Haklar ve Çalışan Haklarının Korunması Süreç içerisinde fikri haklar, yönetici ve çalışanların haklarının korunması da dahil olmak üzere girişimlerin ve kurucuların korunması için imzalanması faydalı olabilecek birçok farklı sözleşme bulunmaktadır. Bu sözleşmelerin detaylarına gelecek yazılarda yer verilecektir.
Yatırım Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler Yatırım miktarının yanı sıra, şirketin geleceği göz önünde bulundurularak yatırım süreçlerinde ortakların şirkete katacağı değerlere ve hangi haklara sahip olacağına da dikkat edilmelidir. Yatırımın sadece bir finansman desteği değil, aynı zamanda bir ortaklık başlangıcı olduğunu unutmamak önemlidir.

Girişimlerin yatırım süreçlerinde pay sahipleri sözleşmesinin önemi büyüktür.

Bu sözleşme, şirketin temel işleyişi ve pay sahiplerinin haklarına ilişkin düzenlemeleri içerir. Kurucuların ve yatırımcıların talepleri, yönetim haklarının korunması, payların devrine ilişkin kısıtlamalar ve rekabet yasağı gibi konular, pay sahipleri sözleşmesi düzenlenirken dikkate alınması gereken önemli noktalardır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir