Kooperatiflerde Denetçilerin Görevleri

Başlık Açıklama
Denetçinin Görevi Kooperatifin bütün işlem ve hesaplarının tetkik edilmesi
Denetçi Seçimi En az bir denetçi seçilir ve en fazla 4 yıl için görevlendirilir. Yedek üyeler de seçilebilir.
Denetleme Organı Üyeleri Çalışma konusu, ortak sayısı ve ciro gibi kıstaslara göre belirlenir. Eğitim programını tamamlamaları şarttır.
Boşalan Üyelerin Yerine Geçme En çok oy alan yedekler üyelerin yerine geçer. Üye sayısı belirlenen sayının altına düştüğünde, denetim kurulu üyeliğine atama yapılır.
Denetim Organının Artırılması Anasözleşme ve genel kurul kararı ile görev ve yetkiler artırılabilir, ara denetlemeler öngörülebilir.
Denetçi Raporu Genel kurula sunulmayan kooperatiflerde, finansal tablolar, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ve ibra hakkında alınan kararlar geçersizdir.
Denetçiler Hakkında Uygulanan Hükümler 56. maddenin belirtilen hükümleri denetçiler için de geçerlidir.
Denetçilerin Tescili Yönetim kurulu, denetçileri ticaret siciline tescil ettirir ve ilan ettirir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir