Ticaret Bakanlığı Onaylı Kooperatifçilik Eğitimi

Ticaret Bakanlığı Onaylı Kooperatifçilik Eğitimi

Kooperatifçilik Eğitimi Yönetmeliği, 14.01.2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik, Türkiye’deki faal kooperatiflerin üyelerinin eğitim şartına tabi olduğunu belirtmektedir. Kooperatiflerin ve üst kuruluşlarının yönetim ve denetim kurulu asıl ve yedek üyeleri bu eğitimi almak zorundadır. Üniversitemiz, Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumu olarak, bu eğitimi bakanlık onayıyla sunmaktadır.

Esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet, tarım satış, tarım kredi ve pancar ekicileri kooperatifleri, inşaat ruhsatı alınmış ve ortak sayısı 50 veya daha fazla olan yapı, turizm geliştirme ve gayrimenkul işletme konularında faaliyet gösteren kooperatifler, ortak sayısı 50 veya daha fazla olan taşıma konularında faaliyet gösteren kooperatifler, faaliyet konusuna bakılmaksızın 20 milyon Türk lirası ve üstü net satış hasılatı olan kooperatifler, faaliyet konusuna bakılmaksızın 1.000 ve daha fazla ortağı bulunan kooperatiflerin üyeleri eğitim şartına tabidir.

Kurumumuz, bu bakanlık onaylı eğitimi toplamda 40 saat olarak verecektir. Eğitim 30 saatlik temel konular ve 10 saatlik destekleyici konular olmak üzere düzenlenecektir. Türkiye’nin her bölgesinden katılımcılar, uzaktan eğitim sayesinde kendileri için uygun olan saatlerde eğitime katılabilirler. Eğitime akıllı telefon, tablet veya bilgisayar üzerinden kolayca katılmak mümkündür.

Eğitim sonunda, Ticaret Bakanlığı onaylı Kooperatifçilik Eğitimi Katılım Belgesi verilecektir. Eğitim süresinin en az 4/5’inin (32 saat) tamamlanması zorunludur. Bu eğitim sayesinde kooperatifler, üyeleri için gerekli olan bilgi ve becerileri edinerek daha etkin bir şekilde faaliyet gösterebileceklerdir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir