Kooperatiflerde Denetçilerin Görevleri

Kooperatiflerde Denetçilerin Görevleri

 1. İnceleme yükümlülüğü:

  a. Denetçiler, defterlerin uygunluk ve düzenini incelemekle yükümlüdür.

  b. Sorumlu ortaklığı olan kooperatiflerde ortaklar listesinin usulüne uygunluğunu da incelemek zorundadırlar.

  c. Yöneticiler, denetçilere defter ve belgeleri verir ve bilgi sağlar.

  d. Ortaklar, denetçilere dikkat çekme ve açıklama talebinde bulunabilir.

 2. Rapor düzenlenmesi:

  a. Denetçiler, yıllık yazılı rapor ve tekliflerini genel kurula sunmakla yükümlüdür.

  b. Denetçiler, görevleri çerçevesinde eksiklikleri ve aykırı hareketleri ilgili organlara ve gerekli hallerde genel kurula bildirmekle yükümlüdür.

  c. Denetçiler yönetim ve genel kurul toplantılarına katılır, ancak yönetim kurulunda oy kullanamazlar.

 3. Sır saklama yükümlülüğü:

  a. Denetçiler, görevleri sırasında öğrendikleri ve zarar umulan hususları kooperatif ortaklarına ve üçüncü şahıslara açıklayamazlar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir