Turizm Geliştirme Kooperatifi Neler Yapabilir?

a Turistik tesisler yapmak, işletmek ve işlettirmek için gerekli arsa ve arazileri alır ve kiralar
b Taşınır ve taşınmaz mal alır, yaptırır, restore eder, satar, kiralar, kiraya verir, ipotek eder ve benzeri işlemler
c Yurt içinde ve yurt dışında şubeler açar, acentelik kurabilir
ç Turistik ürünlerin imali, değerlendirilmesi ve pazarlanması için çalışır
d Turistik amaçlı seyahatler düzenler, deniz ulaşım araçları ile tekne ve yatların yapımı ve işletmeciliğinde bulunur
e Çevrenin korunması çalışmalarına katılır, iş birliği yapar ve projeler üretir/yürütür
f Kredi ihtiyacının karşılanması amacıyla finansman kuruluşlarına başvuruda bulunur ve borçlanır
g Diğer kooperatiflerle iş birliği yapar
ğ Amacına uygun faaliyeti bulunan şirketlere ortak olabilir
h Turizm Geliştirme Kooperatifleri üst kuruluşlarına girer
ı Ortakların sigorta ihtiyaçlarına aracı olur
i Faaliyetlerin etkinliğini artırmaya yönelik araştırmalar yapar, danışmanlık alır ve eğitimler düzenler
j Eğitim, yayın, araştırma ve benzeri faaliyetlerde bulunur
k Amacı doğrultusunda fonlar oluşturabilir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir