Gelirle Sınırlı Olmayan Bağış ve Yardımlar

B- Gelirle Sınırlı Olmayan Bağış ve Yardımlar Açıklama
Eğitim ve sağlık tesisleri ile dini tesislere ilişkin bağış ve yardımlar Vergi matrahının tespitinde tamamı indirim konusu yapılabilecek bağış ve yardımlar arasındadır. Bu kapsamda, öğrenci yurdu, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi gibi tesislerin inşası ve işletilmesi için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımlar vergiden indirilebilir.
Yükseköğretim kurumlarına yapılan bağış ve yardımlar Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerine yapılan aynî veya nakdî bağış ve yardımların tamamı, beyanname üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.
Kültür ve turizm amaçlı bağış ve yardımlar Kamu kurum ve kuruluşları, vakıflar, kamu yararına çalışan dernekler, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan bağış ve yardımların tamamı, vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.
Doğal afetlere ilişkin bağış ve yardımlar Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdî bağışların tamamı beyan edilen gelirin ve kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılabilmektedir.
Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine yapılan bağış veya yardımlar Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış veya yardımların tamamı gelir vergisi matrahı ve kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılabilmektedir. Ancak aynî bağış ve yardımlar belirli bir had ile sınırlı olacaktır.
Gıda Bankacılığı Faaliyetinde Bulunan Dernek ve Vakıflara yapılan bağış veya yardımlar Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılan bağış ve yardımlar vergiden indirilebilir. Ancak, bağış yapılacak dernek veya vakfın tüzüğünde veya senedinde ihtiyacı bulunanlara gıda, temizlik, giye

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir