Hangi bağış ve yardımlar vergi matrahının tespitinde %100 indirim konusu yapılabilmektedir?

Hangi bağış ve yardımlar vergi matrahının tespitinde %100 indirim konusu yapılabilmektedir?

Soru: Hangi bağış ve yardımlar gelir vergisi matrahının tespitinde tamamı indirim konusu yapılabilmektedir?

Cevap: Eğitim ve sağlık tesisleri ile dini tesislere ilişkin bağış ve yardımlar, kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ve köylere bağışlanan okul, sağlık tesisi, öğrenci yurdu, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi, mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi ibadethaneler, Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesisler, Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamı gelir vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilmektedir.

Soru: Hangi bağış ve yardımlar gelir vergisi matrahının tespitinde belirli bir had ile sınırlıdır?

Cevap: Kamu idare ve kuruluşları dışında kalan kurum veya kuruluşlara yapılan okul, sağlık tesisi veya öğrenci yurduna ilişkin bağış ve yardımların vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı veya hangi limitler içinde yapılabileceği genel hükümler çerçevesinde değerlendirilmektedir.

Soru: Hangi bağış ve yardımlar vergi matrahının tespitinde %100 indirim konusu yapılabilmektedir?

Cevap: Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ve köyler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan veya Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen ya da desteklenmesi uygun görülen ve KVK 10’uncu maddesinin ilgili bendinde sayılan bağış ve yardımların tamamı, vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir