6 Soruda Faturasız İnşaat Demiri Satışları Darphane Tarafından İzlenmesi

Faturasız İnşaat Demiri Satışları Darphane Tarafından Nasıl İzlenecek?

A- İnşaat Demiri İzleme Sistemi (İDİS) Nedir ve Nasıl İşletilecek?

İnşaat demiri üretimi, ithalatı ve satışının takibi için kurulan İDİS, inşaat demirinin üretim, ithalat ve kullanım süreçlerini izlemeye yarayan bir sistemdir. Darphane tarafından kurulan bu sistemde, güvenlikli etiketler ve işaretler kullanılır ve tüm süreçlere ait veriler ilgili bakanlıklara aktarılır.

B- İDİS Nasıl Devreye Alınacak?

Sistem paydaşları, İDİS kılavuzunda belirtilen yazılım ve donanımları Darphaneden tedarik edip entegre etmekle sorumludur. İDİS dışında inşaat demiri üretimi, ihracatı, ithalatı, alışı, satışı ve kullanımı yapılmayacaktır. İDİS’in işleyiş ve denetimi Darphane tarafından yürütülecektir.

C- Güvenlikli Etiket ve İşaret Talepleri Nasıl Değerlendirilir ve Takip Edilir?

İDİS’e kayıtlı firmalar, güvenlikli etiket ve işaret taleplerini sistem portalı üzerinden Darphaneye bildirir. Taleplerin onaylanmasının ardından, bedeller Darphane hesabına yatırılır ve etiketler 15 gün içinde teslim edilir.

D- İDİS’ye Uymayan Demir Satıcılarına Ne Kadar Ceza Kesilecek?

İDİS’ye uymayan firmalara 213 sayılı Kanunun ilgili ceza hükümleri uygulanır.

E- İDİS İle İlgili Usul ve Esaslar Nelerdir?

İDİS ile ilgili usul ve esaslar, güvenlikli etiket ve işaretlerin fiyatlandırması, kullanımı, kayıp ve hasar durumları, firelerin muhafazası ve imhası, stokların kullanımı ve teslimi gibi konuları kapsar.

F- Firmalar İDİS’ye Ne Zamana Kadar Geçmelidir?

Mevcut inşaat demiri üreten veya ithal edenler ile diğer ilgili tarafların 01.01.2024 tarihinden önce İDİS’ye geçmeleri zorunludur. Bu tarihten sonra güvenlikli etiket ve işareti olmayan inşaat demiri stoklarını satışa konu edemezler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir