Muhasebe ve Bütçe Eğitim İçeriği

Muhasebe ve Bütçeleme Temelleri

  1. Muhasebenin Temel Kavramları ve Temel Finansal Tablolar a. Muhasebenin tanımı ve amacı b. Muhasebe döngüsü c. Gelir tablosu d. Bilanço e. Özkaynaklar tablosu f. Nakit akış tablosu
  2. İşletme Bütçeleri ve Önemi a. Bütçenin tanımı ve işletme için önemi b. Bütçe türleri c. Bütçe süreci
  3. Bütçelemenin Temel İlkeleri a. Gerçekçilik b. Esneklik c. Ölçülebilirlik d. Zamanlılık
  4. Satış Bütçesi a. Satış bütçesinin önemi ve hazırlanması b. Satış hacmi ve gelir tahminleri c. Pazar analizi ve satış hedefleri
  5. Üretim Bütçesi a. Üretim bütçesinin önemi ve hazırlanması b. Üretim hacmi ve maliyet tahminleri c. Üretim süreci ve kapasite planlaması
  6. Faaliyet Giderleri Bütçesi a. Faaliyet giderleri bütçesinin önemi ve hazırlanması b. Sabit ve değişken giderler c. Gider optimizasyonu ve kontrolü
  7. Bütçelenmiş Gelir Tablosu ve Bilanço a. Bütçelenmiş gelir tablosunun hazırlanması ve analizi b. Bütçelenmiş bilançonun hazırlanması ve analizi c. Finansal oranlar ve performans göstergeleri
  8. Nakit Bütçesi a. Nakit bütçesinin önemi ve hazırlanması b. Nakit akış tahminleri c. Nakit yönetimi ve likidite analizi
  9. Bütçe Sapmalarının Analizi a. Bütçe sapmalarının tanımı ve nedenleri b. Bütçe sapmalarının hesaplanması ve analizi c. Bütçe sapmalarına karşı alınabilecek önlemler ve iyileştirme stratejileri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir