Türkiye’de Elektronik Sözleşmeler ile ilgili Özet Bilgi

Konu Önemli Noktalar
Dijital Sözleşme Kurma – Türkiye’de dijital sözleşmeler mümkündür.
– Bazı sözleşmeler elektronik olarak yapılamaz ve farklı yasalarla düzenlenmiştir.
– Elektronik sözleşme yapmak için teklif ve kabul gereklidir.
– Elektronik ticaret ve Tüketici Koruma Kanunu’na uygun bilgi sağlanmalıdır.
Uygulanabilir Kanunlar – Taraflar dijital sözleşmelere uygulanacak hukuku seçebilirler.
– Tüketici sözleşmelerinde, Türkiye’deki tüketicilere sağlanan asgari korumayı dışlamak mümkün değildir.
– Türk mahkemeleri, tüketici sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar için yetkilidir.
– Sözleşme dili için, 1926 tarihli Türkçe Dilin Zorunlu Kullanımı Hakkında Kanun uygulanır.
Elektronik İmzalar – Elektronik İmza Kanunu No. 5070, elektronik imzayı tanımlar.
– Güvenli elektronik imza, el yazısıyla yapılan imzayla eşdeğerdir.
– Elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları, BTK’ya bildirimde bulunmalıdır.
İhlal – B2B sözleşmelerinde, Türk Borçlar Kanunu’ndaki düzenlemeler uygulanır.
– B2C sözleşmelerinde, tüketicilerin cayma hakkı ve sözleşmeyi feshetme hakkı vardır.
Veri Saklama – Hizmet sağlayıcılar ve aracı hizmet sağlayıcılar, elektronik ticaret işlemlerine ilişkin kayıtları üç yıl süreyle saklamalı ve talep üzerine sunmalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir