7440 Matrah Artırımı Özet Bilgiler

 1. Genel Açıklamalar:

 • 2022 yılı matrah artırımı için kurumlar vergisi beyannamesi ve belirtilen şartlar gereği matrah hesaplamaları yapılmalıdır.
 • Farklı durumlarda (geçici vergi beyannamesi verilip verilmemesine bağlı) hesaplamalar değişiklik gösterir.
 1. Artırılacak Matraha Uygulanacak Vergi Oranı:

 • Genel vergi oranı: % 20
 • Uyumlu mükellefler için vergi oranı: % 15 (kanuni sürelerde beyanname verilip vergi ve damga vergisi ödenmiş ve 7440 sayılı Kanun’dan yararlanmamış olmalıdır)
 • Zarar beyanı ya da istisna uygulaması durumunda da uyumlu mükelleflere % 15 oranı uygulanır.
 1. Matrah Azaltıcı Düzeltme Beyannamesi Verilmesi:

 • Düzeltme beyannamesi verildiğinde, matrah hesaplamalarında düzeltme öncesi beyan edilen matrahlar esas alınır.
 1. Vergi İncelemesi ve Tarhiyat Yapılmaması:

 • Matrah artırımı yapıldığında, ilgili yıllar için vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmaz.
 • Ancak, deprem vergisi (7440 sayılı Kanunun 10/27 maddesi) için inceleme ve tarhiyat yapılabilecektir.
 1. Geçmiş Yıl Zararlarının Durumu:

 • Matrah artırımı yapılan yıllara ilişkin geçmiş yıl zararları 2023 ve müteakip yılların karlarından mahsup edilemez.
 • 2021 ve önceki yılların karlarından mahsup edilmiş zararlar için işlem yapılmaz.
 • 2022 yılında beyanname verip önceki yıllara ilişkin matrah artırımı yapılan mükellefler, mahsup edilen zararların yarısını dikkate alarak düzeltme yapmak zorundadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir