Kooperatiflerde Yönetim Kurulunun Sorumlulukları

Ana sözleşme Madde No Yönetim Kurulunun Sorumlulukları
16.1 Kooperatifin idaresi, temsili ve işlerinin yürütülmesi
16.2 Genel kurulun aldığı kararların uygulanması
16.3 Defter ve belgelerin tutulması, yönetmeliklerin hazırlanması ve uygulanması
16.4 Kooperatifin yıllık bilanço, gelir-gider hesabı ve denetim kurulu raporlarını incelemek ve genel kurula sunmak
16.5 Kooperatifin menkul ve gayrimenkul mallarını satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve diğer hukuki işlemleri yapmak
16.6 Kooperatif adına taahhütlerde bulunmak, hukuki işlemleri ve dava takiplerini yapmak
16.7 Kooperatifin kredi ve borçlarına ilişkin işlemleri yapmak ve geri ödemeleri sağlamak
16.8 Kooperatifin ortakları arasındaki anlaşmazlıkları çözmeye çalışmak ve hakem kuruluna başvurmak
16.9 Kooperatifin personelini istihdam etmek, görevlendirmek, terfi ettirmek, ücretlerini belirlemek ve disiplin işlemleri yapmak
16.10 Kooperatifin ortaklık hak ve yükümlülüklerini yerine getirilmesi için çalışmalar yürütmek

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir