Kooperatiflerde Yönetim Kurulunun Sorumlulukları

Sorumluluk No Yönetim Kurulunun Sorumlulukları
1 Kooperatifin idaresi, temsili ve işlerinin yürütülmesi
2 Genel kurulun aldığı kararların uygulanması
3 Defter ve belgelerin tutulması, yönetmeliklerin hazırlanması ve uygulanması
4 Kooperatifin yıllık bilanço, gelir-gider hesabı ve denetim kurulu raporlarını incelemek ve genel kurula sunmak
5 Kooperatifin menkul ve gayrimenkul mallarını satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve diğer hukuki işlemleri yapmak
6 Kooperatif adına taahhütlerde bulunmak, hukuki işlemleri ve dava takiplerini yapmak
7 Kooperatifin kredi ve borçlarına ilişkin işlemleri yapmak ve geri ödemeleri sağlamak
8 Kooperatifin ortakları arasındaki anlaşmazlıkları çözmeye çalışmak ve hakem kuruluna başvurmak
9 Kooperatifin personelini istihdam etmek, görevlendirmek, terfi ettirmek, ücretlerini belirlemek ve disiplin işlemleri yapmak
10 Kooperatifin ortaklık hak ve yükümlülüklerini yerine getirilmesi için çalışmalar yürütmek

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir