Kooperatiflerde Genel Kurulun Karar Vermesi Gereken Konular Nelerdir?

Ana sözleşme Madde No Genel Kurulun Karar Verilmesi Gereken Konular
12.2 Genel kurulca belirlenen kooperatif çalışma düzenini ve yönetmelikleri kabul etmek ve değiştirmek.
13.3 Kooperatifin taşınmazlarını satın almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek için yönetim kuruluna yetki vermek.
13.4 Kooperatifin borçlanması için yönetim kuruluna yetki vermek.
17.1 Yönetim ve denetim kurulu üyelerini seçmek
17.2 Yönetim ve denetim kurulu çalışma raporlarını incelemek ve kabul etmek
17.3 Bilanço, gelir-gider hesabı ve denetim kurulu raporlarını incelemek ve kabul etmek
17.4 Gelecek yılın bütçesini ve iş programını kabul etmek ve gerektiğinde değiştirmek
17.5 Ana sözleşme değişiklikleri yapmak
17.6 Kooperatifin feshine karar vermek
17.7 Kooperatif çalışmaları ile ilgili yönetmelikler çıkarmak ve değiştirmek
17.8 İhtiyaç duyulan hallerde kooperatife ait veya üçüncü kişilerden alınacak taşınmazları ipotek veya rehin ile teminat altına almak için yetki vermek
17.9 İlgili mevzuat ve ana sözleşme hükümleri gereğince genel kurulca karara bağlanması gereken diğer konuları karara bağlamak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir