1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’nda belirtilen genel kurul ile ilgili önemli konular

1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’nda belirtilen genel kurul ile ilgili önemli konular

Genel Kurulun Tanımı ve İşlevi

Genel kurul, kooperatifin en üst düzey karar alma organıdır ve kooperatifin yönetim, denetim ve icra işlerinde söz sahibidir. Genel kurul, kooperatifin tüm üyelerinden oluşur ve üyelerin demokratik olarak katıldığı bir platformda, kooperatifin geleceğini şekillendiren kararlar alır.

Genel Kurul Toplantıları

Kooperatifler Kanunu’na göre, genel kurul toplantıları ikiye ayrılır:

  1. Olağan Genel Kurul Toplantıları: Kooperatifler, her yıl en geç haziran ayı sonuna kadar olağan genel kurul toplantısı düzenlemelidir. Bu toplantılarda, önceki yıla ait faaliyetlerin değerlendirilmesi, mali tabloların onaylanması, yönetim ve denetim kurullarının ibra edilmesi ve diğer gündem maddeleri ele alınır.
  2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları: Yönetim veya denetim kurulunun teklifi üzerine, kooperatifin önemli kararlarını almak amacıyla olağanüstü genel kurul toplantısı düzenlenebilir. Ayrıca, üyelerin en az beşte birinin yazılı talebi üzerine de olağanüstü genel kurul toplantısı düzenlenmelidir.

Genel Kurulun Yetkileri ve Görevleri

Kanun kapsamında, genel kurulun yetkileri ve görevleri şunları içerir:

  1. Kooperatifin ana sözleşmesinde değişiklik yapma hakkı.
  2. Yönetim ve denetim kurulları üyelerini seçme ve görevden alma.
  3. Kooperatifin faaliyet raporlarını, bilanço ve gelir-gider tablolarını inceleme, onaylama ve yönetim ve denetim kurullarını ibra etme.
  4. Kooperatifin bütçesini onaylama ve gerekli gördüğü durumda revize etme.
  5. Kooperatifin sermayesinde değişiklik yapma ve kooperatifin tasfiyesine karar verme.
  6. Kooperatifin üyelerine ilişkin tasarrufları onaylama, üyelerin itirazlarını değerlendirme ve üyeliğe kabul veya üyelikten çıkarılma kararları alma.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir