KOOPBİS işlemleri kimler tarafından gerçekleştirilebilir? KOOPBİS yetkilisinin atanması yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğunu ortadan kaldırır mı? Kooperatiflerin KOOPBİS’e hangi bilgileri aktarması gereklidir? İdari para cezası gerektiren haller nelerdir? Dış denetçinin raporunu KOOPBİS’e işleme süreci nasıldır?

KOOPBİS işlemleri kimler tarafından gerçekleştirilebilir?
KOOPBİS yetkilisinin atanması yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğunu ortadan kaldırır mı?
Kooperatiflerin KOOPBİS’e hangi bilgileri aktarması gereklidir?
İdari para cezası gerektiren haller nelerdir?
Dış denetçinin raporunu KOOPBİS’e işleme süreci nasıldır?
Madde No. Soru Cevap Süre Sorumlu
1 KOOPBİS işlemleri kimler tarafından gerçekleştirilebilir? Kooperatif yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif ortağı olma şartı aranmaksızın atanan bir kişi tarafından gerçekleştirilebilir. Yönetim Kurulu Üyeleri
2 KOOPBİS yetkilisinin atanması yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğunu ortadan kaldırır mı? Hayır, KOOPBİS yetkilisi atanmış olsa bile yönetim kurulu üyelerinin hukuki ve cezai sorumluluğu devam eder. Yönetim Kurulu Üyeleri
3 Kooperatiflerin KOOPBİS’e hangi bilgileri aktarması gereklidir? Ticaret sicili kayıtları, finansal tablolar, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporları, genel kurul toplantı evrakı, gayrimenkul durumları, ortakların kimlik, iletişim, pay ve ödemelerine ilişkin bilgiler. KOOPBİS’in kurulmasını müteakip 1 yıl Yönetim Kurulu Üyeleri
4 İdari para cezası gerektiren haller nelerdir? İdari para cezası gerektiren haller Yönetmeliğin 17’nci maddesinde detaylı olarak düzenlenmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri
5 Dış denetçinin raporunu KOOPBİS’e işleme süreci nasıldır? Dış denetçinin raporu, kooperatifin hesap döneminin sonundan itibaren en geç üç ay içerisinde hazırlanmalı ve genel kurula sunulmak üzere yönetim kuruluna teslim edilmelidir. Bu rapor, genel kurul yıllık toplantısından en az on beş gün önce KOOPBİS’e işlenmeli ve kooperatifin KOOPBİS yetkilisi tarafından yüklenmelidir. Dış denetçinin raporunda eksik gördüğü hususlara değinmesi ve KOOPBİS’e raporun yüklenmesi gerekmektedir. Aksi halde kooperatifin cezai sorumluluğu doğabilecektir. Hesap dönemi sonundan itibaren en geç 3 ay; Genel kurul yıllık toplantısından en az 15 gün önce Dış Denetçi, KOOPBİS Yetkilisi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir