KOOPBİS ile ilgili Merak Edilen 5 Soru 5 Cevap

Madde No. Soru Cevap
1 KOOPBİS nedir ve hangi işlemler için kullanılır? KOOPBİS, Kooperatif Bilgi Sistemi’dir ve kooperatiflerin yönetim kurulu üyelerine ve atanan yetkililere kooperatifçilikle ilgili hizmetlere elektronik ortamda erişim sağlar. KOOPBİS üzerinde gerçekleştirilecek işlemler arasında ticaret sicili kayıtları, finansal tablolar, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporları, genel kurul toplantı evrakı, gayrimenkul durumları ve ortakların bilgilerini güncellemek bulunur.
2 KOOPBİS işlemlerini kimler yapabilir? KOOPBİS işlemlerini kooperatif yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif ortağı olma şartı aranmaksızın atanabilecek bir KOOPBİS yetkilisi yapabilir.
3 KOOPBİS yetkilisi atanması, yönetim kurulu üyelerinin hukuki ve cezai sorumluluğunu ortadan kaldırır mı? Hayır, KOOPBİS yetkilisi atanması yönetim kurulu üyelerinin hukuki ve cezai sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
4 Yönetmeliğe göre yönetim kurulu üyelerinin KOOPBİS üzerinde yapması gereken işlemler nelerdir? Yönetim kurulu üyelerinin KOOPBİS üzerinde gerçekleştirmesi gereken işlemler arasında yeni ortakların bilgilerini kaydetmek, kooperatif ortaklarına ilişkin bilgi güncellemelerini yapmak, genel kurul toplantısına katılmaya hak kazanmış ortakların listesini almak, tarım satış kooperatiflerinde genel kurul toplantısına katılmaya hak kazanmış ortakların listenin üretilebilmesi için veri girişi yapmak, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu ve mali bilgileri genel kurula sunmak için KOOPBİS’e işlemek, genel kurul toplantılarından sonra ilgili belgeleri KOOPBİS’e yüklemek, kooperatif künyesindeki değişiklikleri İl Müdürlüğü’ne bildirmek ve KOOPBİS’te yetkisi dışında kalan konularda güncelleştirmeler için İl Müdürlüğüne bildirimde bulunmaktır.
5 Dış denetçinin raporunu KOOPBİS’e işleme süreci nasıldır? Dış denetçinin raporu, kooperatifin hesap döneminin sonundan itibaren en geç üç ay içerisinde hazırlanmalı ve genel kurula sunulmak üzere yönetim kuruluna teslim edilmelidir. Bu rapor, genel kurul yıllık toplantısından en az on beş gün önce KOOPBİS’e işlenmeli ve kooperatifin KOOPBİS yetkilisi tarafından yüklenmelidir. Dış denetçinin raporunda eksik gördüğü hususlara değinmesi ve KOOPBİS’e raporun yüklenmesi gerekmektedir. Aksi halde kooperatifin cezai sorumluluğu doğabilecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir