KOOPBİS İşlemleri İçin Kooperatif Yöneticileri Check List Tablosu:

KOOPBİS İşlemleri İçin Kooperatif Yöneticileri Check List Tablosu:

Sıra Görev Durum
1 Yeni ortak bilgilerini KOOPBİS’e kaydetme (15 gün içinde)
2 Ortak bilgi güncellemelerini KOOPBİS’e işleme (15 gün içinde)
3 Genel kurul katılımcı listesini KOOPBİS’ten alınması
4 Tarım satış kooperatifleri için rekolte beyanı, ürün teslimi ve borç veri girişi (genel kurul toplantı tarihinden en az 20 gün önce)
5 Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, bilanço, gelir-gider farkı hesapları ve denetleme raporlarını KOOPBİS’e işleme (genel kurul toplantısından en az 15 gün önce)
6 Genel kurul toplantı tutanakları ve belgelerini KOOPBİS’e yükleme (toplam 15 iş günü içinde)
7 Organ, hukuki durum ve kooperatif künye değişikliklerini İl Müdürlüğü’ne bildirme (15 gün içinde)
8 Aydınlatma metni hazırlama ve uygun yerlerde bulundurma
9 KOOPBİS’te yetkisi dışında kalan güncellemeler için İl Müdürlüğü’ne bildirimde bulunma

Bu tablo, kooperatif yöneticilerinin KOOPBİS işlemleri sırasında gerçekleştirmeleri gereken temel görevleri içermektedir. Yöneticiler, bu tabloyu kullanarak süreçleri adım adım takip edebilir ve tamamlanan görevleri işaretleyerek süreçlerin düzenli ve zamanında gerçekleştirilmesini sağlayabilir.

KOOPBİS İşlemleri

KOOPBİS İşlemleri

Kooperatif Bilgi Sistemi Yönetmeliği kapsamında kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyelerine bazı sorumluluklar getirilmiştir.

Bu kapsamda; Ticaret Bakanlığı tarafından kurulan, kooperatifçilikle ilgili hizmetlere elektronik ortamda erişim sağlayan ve merkezi veri tabanı niteliği taşıyan Kooperatif Bilgi Sistemi (KOOPBİS) üzerinde işlem yapmaya kooperatif yönetim kurulu üyelerinin her biri yetkilidir.

Kooperatif yönetim kurulu üyelerine ek olarak, kooperatif ortağı olma şartı aranmaksızın, KOOPBİS işlemlerini yürütecek bir kişi de atanabilir.

Bu durumda hem yönetim kurulu üyelerinden her biri hem de atanan kişi KOOPBİS yetkilisi olur. KOOPBİS yetkilisi, yönetim kurulu üyelerinin sadece anılan Yönetmelik kapsamında gerçekleştirebilecekleri işlemleri KOOPBİS üzerinde yapmaya yetkilidir.

KOOPBİS yetkilisi atanmış olması yönetim kurulu üyelerinin hukuki ve cezai sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Burada esas olan, bahse konu Yönetmelikte yer verilen yükümlülüklerin eksiksiz bir şekilde ve zamanında yerine getirilmesidir. Bu kapsamda; kooperatif ve üst kuruluşları yönetim kurulu üyeleri, kooperatifin; ticaret sicili kayıtlarını, fınansal tablolarını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporlarını, genel kurul toplantı evrakını, gayrimenkul durumlarını, ortaklarının kimlik, iletişim, pay ve ödemelerine ilişkin bilgilerini KOOPBİS’in kurulmasını müteakip bir yıl içinde KOOPBİS’e aktarmakla yükümlüdür

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir