Hangi Tarihten itibaren şirketler kooperatiflere ortak olabilmektedirler ?-EVREN ÖZMEN

Hangi Tarihten itibaren şirketler kooperatiflere ortak olabilmektedirler ?

Ekran Resmi 2017-03-18 09.00.48

21/4/2004 – 5146/ 2 md.) Kamu ve özel hukuk tüzel kişileri amaçları bakımından ilgilendikleri kooperatiflerin kuruluşlarına yardımcı olabilir, önderlik edebilir ve ortak olabilirler.

Sorunuzu bize buradan iletebilirsiniz