Nasıl Kooperatif ortağı olunur ? Kooperatif ortaklığı için hangi şartları sağlamak gereklidir ?-EVREN ÖZMEN

Nasıl Kooperatif ortağı olunur ? Kooperatif ortaklığı için hangi şartları sağlamak gereklidir ?

Kooperatif ortaklığına girmek için gerçek kişilerin medeni hakları kullanma yeterliliğine
sahip olmaları gerekir. Ortak olmak isteyen gerçek ve tüzelkişiler, kooperatif anasözleşmesi hükümlerini bütün hak ve ödevleriyle birlikte kabul ettiklerini belirten bir yazı ile kooperatif yönetim kuruluna başvururlar.

cropped-ekran-resmi-2018-03-11-22-45-24.png

Kooperatif, ortaklarına kendi varlığı dışında şahsi bir sorumluluk veya ek ödemeler yüklüyor ise ortak olmak isteği, bu yükümlerin yazılı olarak kabul edilmesi halinde değer taşır.
Yönetim Kurulu; ortaklar ile ortak olmak için müracat edenlerin anasözleşmede gösterilen ortaklık şartlarını taşıyıp taşımadıklarını araştırmak zorundadır.
Yapı kooperatiflerinde konut, işyeri ve ortak sayısı genel kurulca belirlenir. Yönetim
Kurulu, genel kurulca kararlaştırılan sayının üzerinde ortak kaydedemez.

Error: Contact form not found.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir