Kooperatifler Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) sistemi üzerinden nasıl genel kurul yapabilir ?-EVREN ÖZMEN

Kooperatifler Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) sistemi üzerinden nasıl genel kurul yapabilir ?

Genel kurullara elektronik ortamda katılmayı teminen 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 10/A maddesi uyarınca payları Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayden izlenen borsaya kote şirketler için Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak elektronik platformu ve diğer şirketlerin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca kuracakları veya destek hizmeti alabilecekleri bilişim sistemini ifade eder

peki kooperatifler bu sistemi kullanabilir mi ?

macbook-apple-imac-computer-39284.jpeg

Error: Contact form not found.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir