Kooperatif Yönetim Kurulunun muhasebe iş ve işlemlerinde dikkat etmesi gereken konular

 

Konu: Kooperatif Yönetim Kurulunun muhasebe iş ve işlemlerinde dikkat etmesi gereken konular-EVREN ÖZMEN

Ekran Resmi 2018-03-28 06.42.10.png

Kooperatiflerde yönetim kurulları vekalet akdi ile görev yapmakta olup, genel kurul tarafından kendilerine verilen görevleri yapmak ile mükelleflerdir.

Kooperatifler bağlı olduğu bakanlık kapsamında da incelenebileceği gibi, denetim kurulu ve/veya ortaklar tarafından bazı bilgi ve belgelerin istenmesi mümkündür. Kooperatiflerde yönetim kurulunun cezai sorumlulukları limited ve anonim şirketlere göre çok daha ağır olması nedeni ile mali konular ile ilgili son derece titiz ve dikkatli olmaları gerekmektedir.

Öncelikle dikkat edilmesi gereken konular aşağıda özetle bilgilerinize sunulmuştur.

1-Kooperatiflerde belgesiz harcama yapılması mümkün değildir. Bütün ödemeler fatura, serbest meslek makbuzu veya gider pusulası karşılığında yapılması gerekmektedir. Fotokopi evrak üzerinden ödeme yapılmaması ve muhasebeye intikal ettirilmemesi gerekmektedir.

2-Hiç bir halükarda yönetim kurulu üyeleri üzerine avans verilmemesi, alınmaması veya yönetim kurulu üzerinden ödeme yapılmaması gerekmektedir. Yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile para ilişkisi sadece genel kurulda karar alınmış ise huzur hakkı ödemesi olabilir.

3-Tahsilat ve ödemelerin tamamı banka üzerinden yapılması muhasebenin düzeni açısından çok önemlidir.

4-Eğer satıcı firmalara avans verilecek ise ana sözleşmenin 74.maddesine göre mutlaka avansın süresi, kime verildiği ve kapanma şekli kararda yazılmalıdır.

5-Yönetim kurulu tarafından imzalanacak sözleşmeler mutlaka önce danışmanlara gönderilmeli ve danışmanların görüşlerine göre gerekli revizeler yapılmalıdır.

6-Her ne kadar kooperatifler kamu ihale kanununa tabi olmasa da belli bir rakam üstü hizmet veya mal alımları için teklifler alınması ve bir satın alma yönetmeliği hazırlanması uygun olacaktır.

7-Kasa hesabı kullanılması isteniyor ise; ana sözleşmeye göre kasada bulundurulacak azami miktar için karar alınması gerekmektedir.

8-Ana sözleşmeye göre yönetim kurulunun en az ayda bir toplanması gerekmekte olup, yönetim kurulu karar defterinde en az ayda bir karar alınması uygun olacaktır.

9-Yönetim kurulu toplantılarına denetim kurullarının da çağırılması da gerekmektedir.

10-Kooperatife ortak olmak isteyen kişilerin talepleri yönetim kurulu tarafından en geç 15 gün içinde karara bağlanması gerekmektedir.

11-Kesinlikle yedek üyelik şeklinde kooperatiflerde ortaklık mümkün değildir.

12-Ortaklık devir nedeni ile kooperatif olarak herhangi bir bedel alınması ana sözleşmeye aykırıdır. Bu hususa dikkat edilmesi ve herhangi bir bedel talep edilmemesi gerekmektedir.

13-Denetim kurulları mutlaka ilk iş olarak yönetim kurulunun seçilme yeterliliğine sahip olup, olmadığını kontrol etmelidir.

14-Yönetim kurulları genel kurulda alınan kararlar kapsamında ortaklardan ödeme isteyebilirler. Genel kurulda alınan karar dışında yönetim kurulu kararı ile ortaklardan herhangi bir isim altında ödeme istenemez

Yazının tamamı ve diğer sorularınız için bize aşağıdaki iletişim kutusu üzerinden ulaşabilirsiniz.

Mali Müşavir Evren ÖZMEN

Error: Contact form not found.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir