KOOPERATİF GENEL KURULLARINDA DİVAN HEYETİNİN SEÇİMİNDE KARAR NİSABI NEDİR ?-MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

KOOPERATİFLERDE DİVAN HEYETİNİN SEÇİMİ VE GÜNDEM:

Kooperatif Genel Kurul 2018

Divan heyeti toplantıya katılan asil ortaklar veya üst birlik temsilcileri arasından seçilir.(Üst birlik temsilcilerinin temsilci olduklarının yazılı olarak belgelendirilmesi gerekir). Divan heyeti bir başkan ve yeterli sayıda kâtip ve üyeden oluşturulur. Divan heyetinin seçiminde karar nisabı aranmaz. En çok oy alanlar seçilmiş sayılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir