KOOPERATİF GENEL KURULUNA EKLENECEK MADDE İÇİN KARAR NİSABI NEDİR ?-evren özmen

Gündemde olmayan hususlar görüşülemez.

Ancak, kooperatife kayıtlı ortakların en az 1/10’nun gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce yazılı teklifte bulunmaları halinde, a) Hesap tetkik komisyonun seçilmesi, b) Bilanço incelemesinin ve ibranın geriye bırakılması, c) Çıkan veya çıkarılan ortaklar hakkında karar alınması, d) Genel kurulun yeni bir toplantıya çağrılması, e) Kanun, Ana sözleşme ve iyi niyet esasları ile genel kurul kararlarına aykırı olduğu ileri sürülen yönetim kurulu kararlarının iptali, f) Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin azli ve yerlerine yenilerinin seçilmesi ile ilgili hususlar, Genel kurula katılanların yarıdan bir fazlasının kabulü ile gündeme alınır.

Error: Contact form not found.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir