KOOPERATİFLERDE (GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİNE GEÇİLMEDEN ÖNCE ORTAKLARIN EN AZ ONDA BİRİNİN TALEBİ ÜZERİNE GÜNDEME EKLENMESİ İSTENİLEN HUSUSLARA İLİŞKİN ÖNERGE ÖRNEĞİ)

(GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİNE GEÇİLMEDEN ÖNCE ORTAKLARIN EN AZ ONDA BİRİNİN TALEBİ ÜZERİNE GÜNDEME EKLENMESİ İSTENİLEN HUSUSLARA İLİŞKİN ÖNERGE ÖRNEĞİ)

 

DİVAN BAŞKANLIĞINA

 

Kooperatifler Kanununun 46 ncü maddesine uygun olarak gündemin …. nolu maddesinden sonra görüşmek üzere aşağıda belirtilen hususların gündeme ilavesini aşağıda ad ve soyadları ile imzaları bulunan ortaklar olarak arz ve talep ederiz.

 

1- …… hususlarını incelemek üzere Hesap Tetkik Komisyonunun kurulması ve komisyon üyelerinin seçimi,

2- …… Bilançonun incelenmesi ile yönetim ve denetim kurullarının ibrasının geriye bırakılması,

3- …… Çıkan veya çıkarılan ortaklar hakkında karar alınması,

4- ….. Genel kurulun …………. hususlarını görüşmek üzere ……/…../….. tarihinde yeniden toplantıya çağrılması,

5- …… Kanun, anasözleşme ve iyi niyet esasları ile genel kurul kararlarına aykırı olduğu düşünülen yönetim kurulu kararlarının iptali,

6- …….. Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin azli ve yerlerine yenilerinin seçilmesi.

 

 

 

Ortağın/Temsilcinin Adı, Soyadı                                            İmzası

1- …………………………………………                                            ………..

2- …………………………………………                                           ………..

3- …………………………………………                                            ………..

……..

……..

 

 

 

 

 

 

 

Bu önerge ancak divanın teşekkülünden sonra ancak gündem maddelerinin görüşülmesinden önce verilebilir. Ayrıca, bu sırada gündeme ilave edilebilecek hususlar Kooperatifler Kanununun 46. maddesinde sıralanmıştır. Söz konusu başlıkların haricinde toplantı sırasında gündeme madde ilavesi mümkün değildir. Ayrıca bu hususta diğer şekil şartlarını görmek için ve diğer ayrıntılar için Kooperatifler Kanununun 46 ile anasözleşmelerin ilgili maddelerine bakılması önerilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir