Kooperatif Özelinde iktisadi işletme kurulması hakkında-MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

Konu: Kooperatiflere ait iktisadi işletme kurabilme ile ilgili kanun değişikliğinin ………. site işletme Kooperatifi özelinde değerlendirilmesi

city lights

İktisadi işletme açılması ile ilgili Kooperatifinizin durumu özelinde rapor hazırlanmasını talep ettiğiniz takdirde aşağıdaki mail adresinden bize  ulaşabilirsiniz.

info@ozmconsultancy.com

Bilindiği üzere kooperatifimizin hukuki statüsü işletme kooperatifi olup, bütün iş ve işlemlerinde 1163 sayılı kooperatifler kanunu, ana sözleşme hükümleri ve meri mevzuata uymak ile mükelleftir.

5 Aralık 2017 Tarihinde yayımlanan 7061 Sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair Kanun’un 88. Maddesi ile kooperatiflere iktisadi işletme kurabilme imkanı getirilmiş olup, kooperatifin yapmış olduğu ortak dışı işlemler neticesinde kurumlar vergisi mükellefiyetinin açılması yerine kuracağı iktisadi işletme aracılığı ile vergilendirilmesi öngörülmüştür.

Bu kapsamda kanununun uygulama tebliği 23.Aralık 2017 Tarihinde resmi gazetede yayımlanmış olup yürürlük tarihi 01.01.2018 dir.

İlgili kanun değişikliğini ve uygulama tebliğini kooperatifimiz özelinde değerlendirdiğimizde…….. Site işletme kooperatifi 5520 Sayılı Kurumlar vergisi kanununun 4-İstisnalar başlıklı maddesinin k bendinde yazılı şartları ortak dışı işlemler (Kiralama, reklam, bakım onarım v.b) yapması nedeni ile daha önceden kaybetmiş olması nedeni ile kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır.

23 Aralık 2017 Tarihli resmi gazetede yayımlanan 14 Seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğinde “ortak dışı işlemlerde bulunmaları nedeniyle 1/1/2018 tarihinden önce kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis edilmiş olan kooperatiflerin, muafiyete ilişkin diğer şartları da taşıyor olmaları kaydıyla, 1/1/2018 tarihi itibarıyla kurumlar vergisi mükellefiyet kayıtları sonlandırılacaktır. Bu kooperatiflerin 1/1/2018 tarihinden itibaren gerçekleştirdikleri ortak dışı işlemlerine ilişkin olarak kooperatif tüzel kişiliğine bağlı ayrı bir iktisadi işletme nezdinde kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis ettirilmek suretiyle bu işlemlerden elde ettikleri kazançları vergilendirilecektir” denilmektedir.

Her ne kadar tebliğ kooperatifimiz özelinde yorumlandığında hali hazırda açık olan kurumlar vergisi mükellefiyetinin kapatılması ayrıca bir iktisadi işletme kurulması gerektiği sonucu çıksa da,

 

Error: Contact form not found.

3 thoughts on “Kooperatif Özelinde iktisadi işletme kurulması hakkında-MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

  1. kooperatif olarak iktisadi işletmeyi kurduk. tabi esas sorunlar şimdi ruhsatlar yeni vergi numarasına göre yeniden düzenlenecek diyorlar ayrıca kooperatif olarak marketimiz var buradaki TAPDKninde değişmesi yeni vergi numarasına göre gerekli dediler ama ticaret odesına iktisadi işletmeyi kayıt yapmadıkları için ticaret sicil gazetesi istiyorlar ticaret odasına kayıt yapılmadığı için tıkandık bu konuda nasıl bir yol çizmemiz lazım şimdiden teşekkür ederim. s.s. kızılyaka tarımsal kalkınma kooperatifi

  2. saygılar, yapı kooperatifimiz var iktisadi işletme kurduk diyelim aynı anda işletme kooperatifi de kurabilir miyiz? yada birisini kapatıp diğerini açabilirmiyiz. hangi kanun maddelerinde yazar.

    şimdiden teşekkürler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir