Kooperatiflerde Tüzel kişi yönetim kurulu üyesi olabilir mi ? Huzur hakkı için fatura mı kesilir ?-EVREN ÖZMEN

Kooperatiflerde Tüzel kişi yönetim kurulu üyesi olabilir mi ?-EVREN ÖZMEN

Kooperatiflerde Yönetim Kurulu

 

Kurumlar Vergisi Kanunu Yönünden;

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 1.inci ve 6.ıncı maddelerindeki hükümlere göre; tüzel kişi  yönetim kurulu üyesi şirkete ödenen huzur hakkı bedelleri o şirket geliri sayılacağından, bu bedellerin kurum kazancına dahil edilerek vergilendirilmesi, ayrıca tüzel kişi şirket bu bedeli maaş bordrosuna katarak temsilci kişiye ücret olarak ödeyebilir.  

Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden; 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun; 1/1,  4/1 ve 20/1 inci maddelerindeki hükümlere göre;

şirketin yönetim kurulu üyeliğinden elde ettiği bedeller (Huzur hakları), bu firmaların yönetim ve idaresine yönelik hizmetin karşılığı olduğundan; genel oranda (%18) KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir. 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 11.04.2014 tarih ve 64597866-125[6-2015]-49 özelgesindeki görüşü de yukarıdaki gibidir. Özelgeye http://www.gib.gov.tr/node/96661ulaşabilirsiniz.

Olağan/olağanüstü genel kurullarda;

Tüzel kişi yönetim kurulunda yer alıyorsa ve huzur hakkı ödenecekse toplantı tutanağının ilgili maddesinde “…………….. tüzel kişi yönetim kurulu başkanına/başkan yardımcısına/üyesine/üyelerine ……………………. TL (KDV dahil/hariç) huzur hakkı ödenmesine şeklinde karar alınmalıdır.

Her ay fatura düzenlenmesi;

Genel kurul kararından sonra her ay yönetimde yer alan tüzel kişi firma tarafından iştirak olunan firmaya genel kurul kararına uygun olarak huzur hakkı tutarını ve KDV’sini belirtmek suretiyle fatura düzenlemelidir. (Fatura açıklamasına “…………….. 2018 ayı Huzur hakkı” yazılabilir)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir